2023

TTB’NİN YANINDAYIZ!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) kurulduğu günden bu yana meslek örgütü olduğu hekimler başta olmak üzere sağlık emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları için mücadele ettiği kadar halkın sağlık hakkı mücadelesinin öncüsü de olmuş bir örgüttür. TTB üretim-tüketim ilişkisi içinde piyasalaştırılan sağlık sisteminin yerine koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği, emekçilerin ve halkın

Devamı »
Basın Açıklamaları

Diyarbakır KESK, DİSK ve TMMOB’den TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Bildirisine Destek

KESK, DİSK ve TMMOB Diyarbakır bileşenleri 11 Merkez Konseyi üyesinin gözaltına alınmasına neden olan TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlık bildirisine destek vererek, bildirinin altına imza attıklarını deklere etti. 5 Ocak 2018 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi’nde bir araya gelen KESK, DİSK ve TMMOB Diyarbakır bileşenleri konuya ilişkin

Devamı »