Türk Tabipleri Birliği (TTB) kurulduğu günden bu yana meslek örgütü olduğu hekimler başta olmak üzere sağlık emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları için mücadele ettiği kadar halkın sağlık hakkı mücadelesinin öncüsü de olmuş bir örgüttür. TTB üretim-tüketim ilişkisi içinde piyasalaştırılan sağlık sisteminin yerine koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği, emekçilerin ve halkın örgütlü yapılarının hizmetin planlanmasından sunumuna kadar karar alma süreçlerinde yer aldığı ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık sistemini savunagelmiştir.

Yine TTB sağlıklı olma halinin doğayla uyumlu bir yaşam, temiz çevre, yeterli ve dengeli beslenme, barış ve demokrasi içinde geçen bir yaşamdan geçtiğini bilen bir yerden bu başlıklarda mücadele etmiştir.

Tam da bu mücadele nedeniyle dün mahkeme kararı ile TTB’nin örgütsel bütünlüğüne müdahale edilerek seçilmiş merkez konsey üyeleri görevden alınarak yerlerine kayyım atanmıştır.

Halktan, emekten, demokrasiden ve barıştan yana olanlara özcesi muhalif olan her kesime yönelik ötekileştirici, kriminalize edici iktidarların ve güç odaklarının tutumlarından TTB de her dönem nasibini almıştır.

TTB’nin yürüttüğü bu mücadele öncülleri ile birlikte SES’in de 33 yıllık mücadelesidir. Bu nedenle TTB’ye yönelik bu saldırıyı hepimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu saldırıya karşı TTB’nin alacağı her türlü eylem ve etkinlik kararı bizim de kararımızdır. Bu saldırıların püskürtülmesi için tüm gücümüzle TTB’nin yanında olacağız.

TTB biziz!

TTB hepimiziz! 01.12.2023

                                                                                                                                                                                                                 Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]