Diyarbakır KESK, DİSK ve TMMOB’den TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Bildirisine Destek

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK, DİSK ve TMMOB Diyarbakır bileşenleri 11 Merkez Konseyi üyesinin gözaltına alınmasına neden olan TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlık bildirisine destek vererek, bildirinin altına imza attıklarını deklere etti. 5 Ocak 2018 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi’nde bir araya gelen KESK, DİSK ve TMMOB Diyarbakır bileşenleri konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Büro Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Bedirhan Çetinkaya, TTB’nin bildirisindeki talep ve tutumu “masumane ve demokratik bir tutum” olarak niteleyerek, “Ama maalesef AKP hükümeti hekimlerin bu beyanını bile kabul etmeyerek 11 Tabip Odası Merkez Konseyi üyesini gözaltına almıştır. Bizler de yapılan saldırıyı bir kez daha buradan kınıyoruz” dedi.

Çetinkaya’nın konuşmasının ardından KESK, DİSK ve TMMOB Diyarbakır bileşenleri adına söz alan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Doğan Hatun, TTB’nin “Savaş Bir Halk Sorunudur” başlıklı bildirisinde yer alan şu ifadeleri okudu:  “Biz hekimler uyarıyoruz. Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]