SES Sendika Okulunun hazırlamış olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sağlığı (SÇS) Bölge Eğitimi, Antalya, Denizli ve Afyon illeri ve ilçelerinden toplam 24 üyemizin katılımı ile 3 Şubat 2018 tarihinde Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapıldı.

Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, Sendika Okulu Danışmanları Mehmet Zencir, Menderes Tutuş ve Genel Merkez Sendika Okulu Antalya Öğrencisi Dilek Şentürk’ün katıldığı eğitim, tanışma ve sendika okulunun tanıtımı ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının işverene getirdiği sorumlulukların sunulması ile başladı.

Mehmet Zencir’in kolaylaştırıcılığında tüm grubun katılımı ile hastanelerde hangi tehlike ve risklerin olduğu, risk haritalandırması, tehlike, risk, iş kazası, meslek hastalığı, işle ilgili hastalık ayrımı ve bildirimleri, iki ayrı riski içeren küçük grup olgu çalışmaları ve sunumları, işyerlerimizde İSG hizmetlerinin durumu, birim örgütlenmesi, İSİG kurulları, risk değerlendirme, ortam ölçümleri, periyodik muayeneler-aşılar, iş kazası, ramak kala olay bildirimleri, kök neden analizi, İSİG eğitimleri, kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili konular değerlendirildi.

Menderes Tutuş’un sunduğu son oturumda; tüm sağlık çalışanlarının, tüm sağlık birimlerinin, tüm kentin ve halkın mücadeleye katılması için neler yapabilir, nasıl bir çalışma yürütebiliriz konusu değerlendirildi.

Eğitim sonunda konuşma yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, sağlık çalışanlarının sağlığının SES açısından stratejik bir mücadele alanı olduğuna dikkat çekerek, bütün bölgelerde yürütülen benzeri çalışmalar ve yürütülen tartışmaların önümüzdeki dönem mücadele programının başlıklarının oluşmasına katkı sunduğunu söyledi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]