BU GÜN 5 NİSAN “TÜRKİYE ASİSTAN HEKİM” GÜNÜ…..

Bu gün 5 Nisan “Türkiye Asistan Hekim” Günü: ü  Bu gün, 5 Nisan 2011 günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri, hakları için, talepleri için yaptıkları beş günlük GREVin bitirildiği gündür. ü  Grev’in bitirildiği, ama Üniversite Rektörü’nün talepleri kabul ettiğini açıkladığı gündür. ü  Bu gün, yalnızca Asistan Hekim’lerin

Devamı »

ZULMÜN VE ZORBALIĞIN EFENDİLERİ ÖNÜNDE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Bugün Türkiye’nin her yerinde “Özgür Bırak” talebiyle görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, yazmayan kalemlere inat, tutuklu KESK’li arkadaşlarımızın serbest bırakılması talebimizi bir kez daha haykırmak için emek ve demokrasi mücadelesinde her zaman yan yana omuz omuza olmaktan gurur duyduğumuz dostlarımızla birlikte alanlardayız. KESK; demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve adalete sevdalı olanların

Devamı »

BASINA VE KAMUOYUNA

                            Sağlıkta dönüşüm programı ve Kamu Hastane Birliklerinin uygulamaya başlamasıyla birlikte sağlık emekçilerinin sorunları daha derinleşti.  Bir yandan iş yükü, bir taraftan baskı altında çalışma giderek arttı. Performans sistemine dayalı ücret ödeme sistemiyle ücret güvencesizliği ile birlikte artık iş güvencesi de ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. 

Devamı »

DÜN SAĞLIĞI METALAŞTIRIRKEN HEKİMLERE HER TÜRLÜ HAKARETİ YAPAN HÜKÜMET BUGÜN İSE “SİZ DE KAZANIN KURUMDA KAZANSIN” DEMEKTEDİR

Sağlık Bakanından müjde(!) Pamuk eller cebe… AKP hükümeti, kısaca “Tam Gün”  olarak bilinen kanunun içindeki düzenlemelerden vatandaşa olumlu olarak yansıyacak önemli hususlardan birinin üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri adına alınan fark ücretini kaldırılmasıydı. Anayasa Mahkemesinin bu düzenlemeyi iptal etmesinden sonra yeni yasa çıkarılması için verdiği 6 aylık sürenin sona ereceği Haziran

Devamı »

KOCAELİ MUHALEFETİNDEN VALİYE VE POLİSE 1 NİSAN EYLEMİ

Kocaeli Emek ve Demokrasi platformu 1 Nisan’da polisi ve valiyi şaşırtan bir eyleme imza attı. 30’ar metre arayla ve 8 farklı noktada birbirini izleyen açıklamalar yaptı. İlk açıklamayı DİSK/Dev Sağlık İş Kocaeli Bölge Temsilciliği, Kesk Kocaeli Şubeler Platformu, ÖDP, HDK, EMEP, HALKEVLERİ, Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri İnsan Hakları Parkı’na kadar her

Devamı »

DR. ERSİN ARSLAN’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYİZ

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasını SES İzmir Şube Başkanı Dr. Veli ATANUR okudu. Daha sonra TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir AKTAN 17 Nisan’da yapılacak Greve değindi. SES Genel Başkanı Çetin ERDOLU’da Sağlık alanında yaşanan şiddetin piyasalaşan sağlık sistemi olduğunu söyledi. Ardından İzmir Tabip Odası Şube Sekreteri Mete

Devamı »

BASINA VE KAMUOYUNA

1982’ de başlayan, 2002 yılından beri hızlandırılan “sağlıkta dönüşüm programı” ile birinci basamaktan başlayarak sağlık piyasalaştırılırken, sağlık emekçisinin istihdam biçimi başta olmak üzere, özlük hakları ve ücret rejiminde radikal değişiklikler getirilmiştir. 2011 yılından itibaren sağlıkta taşeron işçi sayısı, 120 Binlere çıkmıştır. Bu gün iş kolumuzda güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırma

Devamı »

TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILSIN!..

Bilindiği üzere emek ve demokrasi mücadelemizi hedef alan operasyonlar zincirinin son halkası 19 Şubat 2013 tarihinde yaşanmış, aralarında Genel Merkez Eğitim ve Örgütlenme Sekreterimiz Akman Şimşek ve Denetleme Kurulu Üyemiz Erdoğan Canpolat’ın yanı sıra SES Çanakkale Şubesi Genel Sekreteri Gökhan Top ve Eğitim Sen üyesi Emin Ali Mollaoğlu’nun da olduğu

Devamı »

Ses Bolu Şubesi

Genel merkez örgütlenme sekreteri Hasan Kaldık ın katıldığı Ses Bolu Şubesi nin , 30.03.2013 tarihinde düzenlediği toplantı 30 kişinin katılımıyla yapılmıştır.

Devamı »

ELEMAN DEĞİL SAĞLIKÇIYIZ! PERFORMANSA, KURALSIZLIĞA, ANGARYAYA HAYIR! ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR!

BASINA VE KAMUOYUNA              Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlığı piyasa koşullarına göre yeniden düzenleyen AKP Hükümet’i, başta birinci basamak olmak üzere sağlık hizmetlerini özelleştirecek, sağlık çalışanlarını performansa dayalı ve güvencesiz çalıştıracak, sağlığın finansmanını halka yükleyecek bir çalışma düzeneği yaratmak için IMF ve Dünya Bankasından sağlanan program ve finansman imkanlarıyla 2005

Devamı »

Baskılara Müdahalelere ve Operasyonlara Asla Teslim Olmayacağız!

Basına ve kamuoyuna; AKP İktidara geldiği günden bugüne emekçilere işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlikten başka bir şey sunmayanlar sömürü ve adaletsizlik üzerine kurulu düzenlerine karşı sesini yükselten herkesi hedef almaya devam ediyor. Emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların aratarak devam ettiği, tüm çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerinin gittikçe daraltıldığı bir süreçten geçiyoruz.

Devamı »

SAĞLIKTA BUGÜN

Kamu Hastane Birlikleri Yönetiminde bu güne kadar yaptıkları uygulamalarda iyi bir gelişme görmedik. Bazı İl dışı geçici görevlendirmeler, bazı çalışanlar Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürlüğü’ nden Hastanelere tayin yapıldı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Pratisyen Doktorlar başka Hastanelere görevlendirildi. Bu Hastane acillerinde Asistan Doktorlar çalışırmış. Hasta ve sağlık

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]