DSCF5810Basına ve kamuoyuna;

AKP İktidara geldiği günden bugüne emekçilere işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlikten başka bir şey sunmayanlar sömürü ve adaletsizlik üzerine kurulu düzenlerine karşı sesini yükselten herkesi hedef almaya devam ediyor. Emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların aratarak devam ettiği, tüm çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerinin gittikçe daraltıldığı bir süreçten geçiyoruz. İfade ve düşünce özgürlüğü alanı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında hak ve özgürlükler giderek daraltılıyor.

Emeğe karşı saldırıların doludizgin gittiği bu süreçte hak ve özgürlükleri için mücadele eden herkesi “potansiyel terör suçlusu” olarak gören- gösterenler emek düşmanı yüzlerini her fırsatta sergilemeye devam ediyor, Türkiye eşitlik, demokrasi ve özgürlük isteyenler için adeta açık hava hapishanesine dönüştürülüyor.

Adeta düşman bir ülkenin toprağını işgal edercesine, yüzlerce polisin katıldığı, helikopterli baskınların, sendikaların kapılarının kırıldığı bu operasyonların asıl hedefinin emek ve demokrasi güçlerine gözdağı vermek olduğu açıktır. Son olarak DİSK’e bağlı Genel İş ve Liman İş’i hedef alan bu operasyonları gerçekleştirenler, arkasında olanlar, KESK’i ve DİSK’i kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak için özellikle son bir yıldır ardı ardına yapılan operasyonların altına imza atanlardan başkası değildir.  Tutuklanan KESK yönetici ve üyeleri hakkında,  illegal faaliyete karışmanın ‘delili’ olarak, emniyet ve savcılık tutanaklarında ‘sendikaya girerken görüldü’ diyecek kadar pervasızlaşanlar şimdi de Genel İş ve Liman İş’i kriminalize etmenin peşindedir.  

“Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezine yönelik saldırıya karışanları arama” bahanesiyle iki işçi sendikasının bütün kapılarının kırılması ‘ileri demokrasi’ nutukları atanların hukuktan, adaletten nasibini almamış faşizan sistemlerle öykünmeye devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan arandığı söylenen kişilerin bu sendikaların üyesi ya da yöneticisi olmadıkları halde, büyük gürültüler eşliğinde yapılan bu operasyonların, tıpkı öncekiler gibi, emek örgütlerini, sendikaları toplumun gözünde itibarsızlaştırma girişimi olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. 

Geçtiğimiz aylar içinde bölgemizde, Mersin’de, Hatay’da, Gaziantep’te ve ilimiz Adana’da da yapılan Bu tür baskınlarda, operasyonlarda birçok sendika yöneticisi ve üyesi gözaltına alınan, tutuklanan, sendikal faaliyetleri ‘suç’ gibi gösterilerek toplam 123 yönetici ve üyesi tutuklu olan bir konfederasyon olarak; KESK ve DİSK başta olmak üzere, sendika yöneticilerine, gazetecilere, öğrencilere, işçilere kadınlara yönelik yürütülen yani emek ve demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlere yapılan bu operasyonları kınıyoruz.  

Bizlere oldukça tanıdık gelen bu tür itibarsızlaştırma girişimlerinin amacına asla ulaşamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Baskı ve sindirme müdahalelerine teslim olmayacağımızı bir kere daha haykırıyoruz.03.04.2013

Baskılar bizi yıldıramaz.

Yaşasın Emek ve Demokrasi mücadelemiz. 

 

KESK Adana Şubeler Platformu – DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği

 

Muzaffer YÜKSEL

SES Adana Şube Başkanı

KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]