ResimKamu Hastane Birlikleri Yönetiminde bu güne kadar yaptıkları uygulamalarda iyi bir gelişme görmedik. Bazı İl dışı geçici görevlendirmeler, bazı çalışanlar Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürlüğü’ nden Hastanelere tayin yapıldı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Pratisyen Doktorlar başka Hastanelere görevlendirildi. Bu Hastane acillerinde Asistan Doktorlar çalışırmış. Hasta ve sağlık personeli memnuniyetleri anketleri sonuçları İdarenin istediği gibi sonuçlandırılıyor. Kamu Hastane Birlikleri özeli tam tatmin etmedi ki şimdi de Kamu-Özel ortaklığı Yasası 21.02.2013 tarihinde 6428 sayılı Yasa olarak 09.03.2013 tarihinde yürürlüğe girdi. 25-30 Yıllığına yap-kirala-devret metodu ile Şehir Hastaneleri uygulaması başlayacak. Kira ödemeleri Döner Sermayeden yapılacak. Bu sağlığın özelleştirilmesidir. Düşük ücretli istihdam, mesai saatleri uzayacak, ucuz emek, ithal Doktor, Hemşire olmak üzere emekçiler gelecek, iş yükü artacak, sözleşmeli çalışma olacak, işten çıkarılmalar artacak, sağlık personelinin yapması gereken sağlık hizmetleri yüklenici tarafından taşerona yaptırılacak, hekim, hemşire, memur, tüm sağlık emekçileri taşeron olacak, iş yerinde çalışırken kreş, ulaşım, yemek işleri ticari alan olup ücretlendirilecek. Devlet çalışanlara kadro, iş güvencesi, ücret güvencesi vermezken Hastaneyi yapacak olan Uluslar arası şirketlere Kamu arazisi, vergiden muafiyet, Döner Sermayeden ödeme, kira bedeli %70 lik Hasta doluluk garantisi, Sağlık Bakanlığının kaldırılmasında dahi garanti verebiliyor. Aslında buda yetmiyor şimdi gündeme alınan serbest bölge kurularak Uluslar arası hastalar için yerli ve yabancı şirketler sağlık hizmeti sunabilecek. Bunların içinden sağlık turizmi çalışmaları yapılacak. Hiyerarşik uygulamalar keyfi yapılıyor. Kim kimin amiri, görev tanımları şeffaf değil (laboratuar teknisyenine görevi olmadığı halde kan aldırıyor) veri hazırlamasını kazananların kadrosu verilmedi. Anayasa Mahkemesi tam gün yasasında bazı maddeleri iptal etmişti, yeni çıkarılacak Yasada ancak Üniversite Hastanelerinde Prof. – Doç. ler mesailere kalarak yurttaşın kendi cebinden bu gün için 55 TL. karşılığında muayene olabilecek. 28.02.2013 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Birlikleri Döner Sermaye Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik sağlık emekçilerinin lehine hiçbir şey getirmemekte hak kayıpları olmuştur.

Son Döner Sermaye ek ödemesi genelgesi ile yapılan değişiklikler de yeni bir kazanç getirmedi, kayıplarımız oldu.

1-      Tüm birimlere hizmet veren birimlerde (laboratuar, röntgen) özellikli acil ödemesi yapılmaz.

2-      Döner Sermaye gelirlerinden bağış, faiz ve kira gelirinden personele ek ödeme dağıtılmaz ve her türlü tıbbi sarf gelirlerinin %45 i dağıtılacak gelirlerde düşüş olacaktır.

3-      Hasta yetersizliği açısından Hastane puanı tutturamayan Doktorlar eskiden ortalamanın %100 nü alırken şimdi %80 ni alacak Genel Sekreterin onayına bağlı

4-      Değişiklik beklenen Adli Tıp, Onkoloji, Androloji gibi hastası olmayan Uzmanlar Döner Sermaye ek ödemesi alamamakta.

5-      Önceleri, öncelik tanınan kalite ve Döner Sermaye gibi komisyonların ödemeleri kaldırılmıştır.

6-      Döner Sermaye ek ödemelerinden vergi alınmaya devam ediliyor, emekliliğe sayılmıyor.

7-      Şimdi disiplin suçlarında ek ödemeler ödenmiyor, bir suça çift ceza veriliyor.

Sendikamız olarak bu son Genelge için Danıştay da yürütmeyi durdurma davası açılmıştır.

Bunun dışında İdareler iş yerleştirmelerinde melerde hiç eşit davranmıyorlar. Borç çok diyerek çalışanların hakkını vermiyorlar. Yeterli performans gösteremediniz, Hastane puanı düşüyor tehditleri ile hem ekip çalışmasını bozuyorlar, hem ücretleri düşürüyorlar.

Halk Sağlıklarında Aile Hekimlerinin ücretleri düşüyor, artık kiralarını da kendileri ödüyor. Yeni yerleştirmeler adaletli değil mahallelerde yerleştirmeler bir türlü düzene girmedi. Kızamık gibi hastalıklar artıyor kimse konuşmuyor.  

Sağlık Müdürlüğünde 112 lerin sorunları çözülmedi halen fazla çalışıyorlar. ATT ler hem Doktor hem Teknisyen hem şoför olarak çalışıyor. Sosyal Hizmet Kurumlarında ve kuruluşlarında taşeron sayısı her gün artıyor.

Sosyal Hizmet çalışanın ve Kurumlarda çalışanların meslekleri küçümsenerek iş görevlerinde karmaşa yaratılarak meslek gurupları birbirine düşürülüyor. Görev tanımları net yapılmıyor, taşeron olarak şirketler de çalıştırılmak isteniyor. Sosyal çalışmacının meslek tanımını yapmayarak yok sayıyor. Kuruluşlar kapatılarak veya satılarak Devlet Sosyal Hizmet alanından çekiliyor, özele şirketlere vakıflara bırakmak istiyor.

Kamu personel rejiminde 657 sayılı Yasada değişiklik yapılıyor. 6111 Sayılı Yasa ile Kamu çalışanlarının iş güvencesinde sınırlamaya gidilmişti şimdi performans yaygınlaştırılarak çalışan memur, tembel memur diyerek işten çıkarma kolaylaşacak, esnek çalıştırma, kuralsızlık, güvencesizlik daha da artacaktır. Sözleşmeli taşeron çalışma olacak, artık Kamu çalışanlarının iş güvencesi, ücret güvencesi olmayacak.

Bu yıl toplu sözleşme yılıdır, bu yıl ki üye tespitlerinde tehditler hileler daha fazla olacaktır. Yine İdari makamlarda olanlar yandaş sendikaya üye kazandırmak için çalışacaklardır. Bir tayin yer değiştirme için Sendika değiştirme şartı koşuyorlar. Şu iyi bilinmelidir ki her zaman mücadele edenler kazanmıştır. Bu kontra Sendikalar emekçi lehine kazanç sağlamamışlar hep engel olmuşlardır. Şoven duygulara kapılmadan yandaşların tehditlerine boyun eğmeden dostlukla, sevgi ve saygıyla Sendikamıza sahip çıkalım. 01.04.2013

SES ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU

Adına SES Şube Başkanı Muzaffer YÜKSEL

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]