yöneetim

               

 

 

 

 

 

 

Sağlıkta dönüşüm programı ve Kamu Hastane Birliklerinin uygulamaya başlamasıyla birlikte sağlık emekçilerinin sorunları daha derinleşti.  Bir yandan iş yükü, bir taraftan baskı altında çalışma giderek arttı. Performans sistemine dayalı ücret ödeme sistemiyle ücret güvencesizliği ile birlikte artık iş güvencesi de ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.  Sağlık emekçileri bir dama taşı gibi oradan oraya sürüklenirken hem mesleki tanımları belirsizleşiyor hem de mesleki itibarsızlaştırmaya maruz kalıyorlar.

                Tüm bu gidişat elbette sağlık emekçileriyle sağlık hizmetinden yararlanan haklıda karşı karşıya getiriyor ve biz sağlık emekçilerine güven azalırken şiddet olayları da giderek artıyor. Hasta yakının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr.Ersin ASLAN ölümünün üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen sağlık emekçilerine saldırıları engelleyici adımlar atılmamıştır. Aksine bakanlık nezdinde sağlık emekçilerine yönelik şiddeti, kışkırtan açıklamalar ve ALO 184 SABİM hattı uygulaması devam etmektedir.

                Son dönemde artan şiddet olaylarına her gün bir yenisi eklenmekte.  Bu sebeple öncelikli olarak sağlıkta yaşanan şiddete dur demek isteyen Celal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi  asistan hekimleri eyleme geçiyor.  “CAN GÜVENLİĞİ OLMAYAN CAN KURTARAMAZ, SUÇLU SAĞLIKÇI DEĞİL SAĞLIĞI PARALI YAPANLARDIR” şiarıyla yola çıkan asistan hekim arkadaşlar artık söz değil eylem zamanıdır diyor. Artan hasta ve iş yükü sebebiyle uygun eğitim göremeyen, acilde, poliklinikte, servisde hemen her gün sözlü, fiziki şiddet maruz kalan, emeğinin karşılığı olan ek ödemeden(döner sermaye) yararlanamayan sağlık emekçilerinin tüm bu haklı talepleri hastane yönetimine ve rektörlüğü defalarca iletilmesine rağmen çözüm üretilmemiştir.  Bu süreç içerisinde girişimlerinden sonuç alamayan sağlık emekçisi arkadaşlarımızın artık hizmet üretiminden gelen gücü kullanılmasının ötesinde yapacak bir şeyleri kalmamıştır.

                Asistan hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin artan şiddet,  iş yükü ve sağlığın piyasalaştırılmasının yarattığı etkilerden dolayı nitelikli sağlık hizmeti verilmesi olanaksız hale gelmiştir. CBÜTF Hafsa Sultan hastanesindeki Sağlık emekçilerinin bu haklı talepleri dikkate alınıp düzeltilmezse 10 Nisanda başlayan süresiz GREV kararları devam etmektedir.   Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu haklı taleplerin ve eylem kararının destekçisi olacağımızı ve birlikte mücadele edeceğimiz tüm kamuoyunca bilinmelidir. Eşit, ulaşılabilir, ücretsiz bir sağlık hizmeti, aynı zamanda bu hizmeti verenlerin uygun koşullarda ve güvenceli çalışmasıyla mümkündür. Bu bilinçle; fiili ve meşru mücadele geleneğimiz birlikte, örgütlü mücadeleyle CBÜ deki bu taleplerin karşılanacağına ve grevin başarıyla sonuçlarına inanıyoruz.  Tüm halkımızı da daha iyi bir sağlık hizmeti hakkına sahip olabilmesi için bu eyleme desteğe bekliyoruz.

SAĞLIK ŞİDDET SON BULSUN

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

                                                                                                                             Figen PEHLİVAN

                                                                                                                             SES MANİSA Şube Sekreteri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]