Bu gün 5 Nisan “Türkiye Asistan Hekim” Günü:

ü  Bu gün, 5 Nisan 2011 günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri, hakları için, talepleri için yaptıkları beş günlük GREVin bitirildiği gündür.

ü  Grev’in bitirildiği, ama Üniversite Rektörü’nün talepleri kabul ettiğini açıkladığı gündür.

ü  Bu gün, yalnızca Asistan Hekim’lerin değil; Taşeron şirketler aracılıyla çalıştırılan  Sağlık Emekçisinden Kadrolusuna, Öğretim Üyesinden-Hekimine, Hemşiresinden Ebesine, Sağlık Teknisyeninden Memuruna tüm çalışanların birlikte, yan-yana, omuz-omuza yürüdüğü, mücadele ettiği gündür.

ü  Bu gün, birlikte verilen mücadelenin başarılabileceğini gösteren, bu mücadele sonunda taleplerin kabul edildiğine dair belgenin imzalandığı gündür.

Bu nedenle 5 Nisan Günü, “Asistan Hekim” günüdür.   

üBugün günlerden uykusuzluk, yorgunluk, 33 saat çalışma..

üBugün günlerden nöbet ertesi  mesaiye devam etme, tüm zorlu çalışma koşullarına karşın eğitim talep etme..

üBugün günlerden tükenmişlik ,  yorgunluk ,  bıkkınlık..

üBugün günlerden   Melike Erdem,   Mustafa Bilgiç..

üBugün hastanelerde hastayı ilk karşılayan, günde 1000 hasta bakılan acillerde şiddete   maruz kalan hekimlerin günü..

üBugün hastanenin joker elemanı, ucuz iş gücünün günü…

BU GÜN  5 NİSAN TÜRKİYE ASİSTAN HEKİM GÜNÜ. ..

Geçtiğimiz yıllarda asistan hekim mücadeleleri ile takvime not ettirdiğimiz, günümüzde yaşadığımız Asistan Hekim mücadelelerine ilham veren gün, Dokuz Eylül Grevinin yıl dönümü…

Bugün Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde süresiz greve giden asistan hekimlerin günü…

Bu gün ülkenin bir çok ilinde onurlu ve bilimsel bir eğitim almak isteyen asistanların mücadele günü…

Bugün başta Asistan Hekimler olmak üzere, Sağlıkta dönüşüm Programı ve uygulamaları altında ezilen tüm sağlık çalışanlarının taleplerini haykırma günü…

Bu gün; Ağır bir iş yükü ve angarya altında çalışan Asistan Hekimler için:

üNİTELİKLİ UZMANLIK EĞİTİMİ

üŞİDDETSİZ ÇALIŞMA ORTAMI

üPERFORMANS’IN  OLMADIĞI BİR ÇALIŞMA  SİSTEMİ

üİNSANCA MESAİ SAATİ/ NÖBET ERTESİ İZİN HAKKI

üİNSANCA YAŞAMAYA YETECEK  MAAŞ

İsteğinin yeniden haykırılacağı gündür.

Bu isteklerin de dillendirileceği, Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı mücadele kararlılığının gösterileceği 17 Nisan Grev’ine Asistan Hekimlerin de etkin katılımı için çağrıda bulunuyoruz.

5 NİSAN TÜRKİYE ASİSTAN HEKİMLER GÜNÜ KUTLU OLSUN. 05.04.2013

                                                                                                        MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]