GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

SES GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ   AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı SES üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile mağdur olmaları halinde, kendilerine yardımcı olunması ile grev halinde ücretlerinin ödenmesini sağlamaktır.   KAPSAM: MADDE 2- Bu yönetmelik SES üyeleri, işyeri temsilcileri ile her kademedeki organlarda bulunan yöneticileri kapsar.  

Devamı »

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ     DAYANAK VE KAPSAM MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gereken kurallar ile işyeri temsilciliği,  il ve ilçe temsilciliği, şube ve merkez yetkisine sahip olan organların örgütlenme, işleyiş ve

Devamı »

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Merkez, Şube ve  il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.   KAPSAM MADDE 2: Bu yönetmelik SES Merkez, Şube ve İl temsilciliklerinde yürütülen bütçe, gelir-gider, harcama, mal ve hizmet alım-satımı ile ilgili

Devamı »

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ                                                               AMAÇ: MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, SES Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu cezalara itirazı ve yargı yoluna başvurulmasını düzenlemektir.   KAPSAM: MADDE 2: Bu yönetmeliğin düzenlediği disiplin kurulları ve kapsadığı örgütlülük alanı

Devamı »

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ   Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, Ses Merkez, şube, temsilcilik yönetim kurullarının ve sendika işleyişlerinin, gelir ve giderlerinin, bunlara ilişkin işlemlerin  kanun,tüzük,genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı yönünden, denetleme kurulları  tarafından yapılacak idari ve mali denetimin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.   Denetleme

Devamı »
Skip to content