SİVAS’TA REFERANDUM ÇALIŞMALARI

Sivas C.Ü.Hastanesin yemekhanesinde Hem sendikamızın taleplerini içeren imza kampanyası, hem de 5 Haziran grevine ilişkin referandum için sandık kuruldu. Çalışanların oldukça yoğun ilgi gösterdiği stant 5 Haziran grevi öncesi çalışanlara

Devamı »

SAMSUN; HÜKÜMET MEMURUNA HAYIR

Kamu emekçilerinin çözüm bekleyen onlarca sorunu orta yerde dururken, AKP iktidarı geçtiğimiz 15 Mayıs Çarşamba günü TBMM’ye yeni bir Torba Yasa Tasarısı sunmuştur. Söz konusu tasarı ile 657 sayılı Devlet

Devamı »

ANTALYA; Mücadeleyi büyüteceğiz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Antalya Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ortak bir basın açıklaması yaparak “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Atama

Devamı »

KTÜ’DE DİRENEN İŞÇİLER DAVAYI KAZANDI

Sendikamızın Desteğiyle Direnişi Sürdüren KTÜ Tıp Fakültesi Taşeron Emekçileri İşe Dönüş Davasını Kazandı. 02.01.2013 Günü KTÜ Rektörünün ” Tasarruf Tedbirleri” gerekçesi ile haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığı ve 2

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]