Kamu emekçilerinin çözüm bekleyen onlarca sorunu orta yerde dururken, AKP iktidarı geçtiğimiz 15 Mayıs Çarşamba günü TBMM’ye yeni bir Torba Yasa Tasarısı sunmuştur.

Söz konusu tasarı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda önemli değişiklikler öngörülmektedir.

hukumetmemuruolmayacagizBu torba yasa tasarısı ile 2,5 milyonu aşkın kamu emekçisinin umutları bir kez daha karartılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar arasında yapılan toplantıda uzlaşma sağlanılan konulardan hiçbiri yasa tasarısında yer almamıştır.

2012-2013 Toplu Sözleşme sürecinde görüşülmesine izin verilmeyerek, Kamu Personel Danışma Kuruluna havale edilen 161 konunun hiçbirine ilişkin tek bir düzenleme dahi yoktur.

  • Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi
  • 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi
  • Disiplin cezalarının affı
  • Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele ek gösterge verilmesi
  • 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin izin haklarının memurlarla aynı duruma getirilmesi
  • Hamile kadın memurlara, hamileliklerinin başlangıçlarından ve analık izninin bitiminden itibaren bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası nöbeti verilmemesi gibi sorunların çözümü için kanun taslağı hazırlanmasına rağmen bugüne kadar tek bir adım dahi atılmamıştır.

KAMUDA ÜST DÜZEY GÖREVLERE AKP YANDAŞI “CEO”LAR ATANACAK !

Bu tasarıda kamuda üst düzey yönetici atanabilmek için gerekli koşulların alt üst edilerek kariyer ve liyakat ilkesinin tamamen ortadan kaldırılması var.

            Otoriter başkanlık sistemine giden yolların döşenmesi için AKP’nin devletleşmesi sürecinin hızlandırılması var.       

 “Hükümet memuru” yaratarak zaten doruğa çıkmış olan siyasi kadrolaşmanın önündeki son kalelerin de işgali var.

            Kamu kurumlarının, o kurumun mesleki özelliklerini taşımayan özel sektörden yüksek maaşlarla iktidar yandaşı “CEO” atamaları var.

            Eğer kamu emekçilerinin başına örülmek istenen bu torba yasa tasarısı yasalaşırsa;

Genel Müdür ve üstü kadrolara atanmak için 5 yıl kamuda çalışma şartı kaldırılacak ve 5 yıl özel sektörde çalışmakta yeterli olacak.

Müdür ve üstü kadrolara atanmada belirli bir meslek mensubu olma koşulu kaldırılacak.

Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı üst düzey kadrolarına meslek mensubu olmayanlarda atanacak.

Kamuda yıllarca hizmet eden gerekli şart ve nitelikleri taşıyanların başına bu yandaş CEO-TÜCCAR tayfası amir olarak atanacak.

Böylesine önemli görevlere atamada tek kriter sadece AKP yandaşlığı olacaktır.

Bunun adı, AKP iktidarına biat edecek “hükümet memurluğu” yaratılmasıdır.

Bunun adı, kamu alanında siyasi kadrolaşmaya hukuki kılıf hazırlanmasıdır.

Bütün bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı durmak, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, kamu kurumlarını iktidarın arka bahçesi haline sokmak için; tüm kamu emekçilerini kendi tercihlerini, iradelerini ortaya koymaları için yapacağımız referanduma katılmaya çağırıyoruz.

İŞ VE ÜCRET GÜVENCEMİZE SALDIRIYORLAR!

Ayrıca sadece bugün TBMM gündeminde olan “hükümet memurluğu” tasarısına karşı değil, her an bu tasarıya eklenme ihtimali olan sürgün-rotasyon düzenlemesine, performansa dayalı ücretlendirmeye, iş ve ücret güvencemizin ortadan kaldırılmasına karşı 5 Haziran 2013 Çarşamba günü Konfederasyonumuzun almış olduğu “GREV” kararı ile iktidarı güçlü bir biçimde uyarmaya çağırıyoruz.

Müşfik Veysel ERDOĞAN

                                                                                                                      KESK Dönem Sözcüsü  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]