Sendikamızın Desteğiyle Direnişi Sürdüren KTÜ Tıp Fakültesi Taşeron Emekçileri İşe Dönüş Davasını Kazandı.

02.01.2013 Günü KTÜ Rektörünün ” Tasarruf Tedbirleri” gerekçesi ile haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığı ve 2 Ocak 2013 tarihinden beri sendikamız SES’in verdiği destekle direnişte olan Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Taşeron Sağlık Emekçileri hukuk mücadelesini kazandı. KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı TOMBUL, SES Genel Başkanı Çetin ERDOLU, KESK’e bağlı Sendikaların Trabzon Şubeleri Yönetici ve Üyeleri, çeşitli siyasi parti ve Demokratik Kitle Örgütleri Temsilcilerinin katıldığı davanın duruşması 30 Mayıs 2013 günü Trabzon İş Mahkemesinde yapıldı. Mahkeme Taşeron Sağlık Emekçilerinin Haksız olarak işten çıkarıldığına ve işe iadesine karar verirken “Taşeron” çalışma biçiminin Muvazalı (Tartışmalı) olduğunu da belirledi. Karar’dan sonra yapılan açıklamada, Kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesi ve ticarileştirilmesine paralel olarak taşeron çalışma biçiminin yaygınlaştırıldığı Kamu çalışanlarının iş güvenceleri yok edilerek Taşeronlaştırıldığı buna karşı etkili ve bütünlüklü bir mücadele yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Ocak ayı başından beri direniş eyleminde olan işçiler adına yapılan konuşmada da “kazanım örgütlü hareket etmek, örgütlenmek ve sendikal mücadeledir” dendi. KTÜ Rektörüne hukukun gereğini yerine getirerek Taşeron Sağlık Emekçilerinin derhal işlerine dönmesi için gereğini yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]