Eğitim Haberleri

İSTANBUL’DA SAĞLIK’TA GÜVENCESİZLERİN ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMİ YAPILDI

21 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası Kadıköy ı Toplantı Salonu ‘da yapılan eğitime kamuda çalışan 30 taşeron ve kadrolu sağlık emekçisi katıldı. Tartışmaların canlı geçtiği eğitim programı; Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Sağlık Emekçilerin Durumu ve Sağlıkta Güvencesizlik ve Örgütlenme Sorunları başlıklarında yapılan sunum ve tartışmalar sonrası tamamlandı. Yapılan eğitim PSI(Public Services İnternahionel-Kamu Hizmetleri

Devamı »
Eğitim Haberleri

ADANA’DA SAĞLIK’TA GÜVENCESİZLERİN ÖRGÜTLENMESİ EĞİTİMİ YAPILDI

PSI(Public Services İnternahionel-Kamu Hizmetleri Enternasyonali) 2015 programı çerçevesinde Güvencesizlerin örgütlenmesi başlıklı eğitimler programlanmıştır. PSI üyesi sağlık iş kolunda SES ve Dev-Sağlık İş bu çerçevede Adana’da bir günlük eğitim yapıldı. 21 Kasım 2014 tarihinde Adana İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonu ‘da yapılan eğitime kamuda çalışan 20 taşeron ve kadrolu sağlık emekçisi

Devamı »
Haberler

ANKARA; KADIN, SAĞLIK ve İŞ CİNAYETİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ…

SES Ankara Şubesinin çağrısıyla 19 Kasım 2014 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Dr. Aynur Dağdemir için bugün (24 Kasım 2015) saat 12.30’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde toplanan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kadın cinayetlerini, sağlıkta şiddeti ve iş cinayetlerini protesto ettiler. Basın açıklamasını

Devamı »
Haberler

MANİSA; AYNUR DAĞDEMİR AÇIKLAMA

Samsunda öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili olarak SES Manisa Şube ve Manisa Tabip Odası üyeleri Merkez Efendi devlet Hastanesi Çocuk Acil önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamayı her iki kurum adına Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Pekbayık okudu. Açıklama öncesi kısa bir konuşma yapan SES Manisa Şube

Devamı »
Haberler

MERSİN; KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN!

Dr. Kamil Furtun bundan beş buçuk ay önce Samsun’da, çalıştığı hastanede öldürülmüştü. Bizler, Dr. Kamil Furtun cinayetinin 24 Kasım 2015 Salı günü Samsun’da yapılacak duruşmasını bekliyorduk. 19 Kasım 2015 Perşembe günü, Samsun’da özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir, sekreterinin eski eşi tarafından bıçaklanarak canice

Devamı »
Haberler

SAMSUN; KINIYOR VE LANETLİYORUZ

Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar çok kolayca gerçekleştirilebilmektedir yaralamalar medya için artık haber değeri dahi taşımamaktadır.sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık ortamı karanlık güvensiz sokaklara dönmüş bu uğurda hekimlerin sağlık çalışanlarının hayatı sağlığı görmezden gelinmektedir YASTAYIZ 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi

Devamı »
Hukuk

2012’den önce 4/B’li olarak çalışanların ek ödemelerinden kesilen SGK primi ile ilgili DUYURU

Bilindiği üzere, 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden sigorta pirimi kesintisi yapılmakta idi. 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 375 sayılı KHK’nın Ek 9.maddesine göre sigorta primi kesintisine son verilmiştir. Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nin 2013/4 E, 2014/386 K sayılı ve 05.06.2014 tarihli

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]