ANKARA; KADIN, SAĞLIK ve İŞ CİNAYETİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ…

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES Ankara Şubesinin çağrısıyla 19 Kasım 2014 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Dr. Aynur Dağdemir için bugün (24 Kasım 2015) saat 12.30’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde toplanan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kadın cinayetlerini, sağlıkta şiddeti ve iş cinayetlerini protesto ettiler.

Basın açıklamasını SES Ankara Şube Eş Başkanı Rona Temelli gerçekleştirdi. Temelli, “AKP iktidarı ülke ve toplum sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek bir yana mevcut sorunları derinleştiren bir ankarakadineylem2yaklaşım izlemektedir. Bu nedenle ülkemizde kadın sorununa çözüm yaklaşımının geldiği düzey açısından bazı veriler cinsiyet ayrımcılığının ürkütücü sonuçlarını ortaya koymaktadır. 2015’in ilk 10 ayı içerisinde erkek şiddeti sonucu kaybettiğimiz kadın sayısı 216’dır. İş cinayetlerinde ve yaşanan çatışmalı durumlarda yitirdiklerimizi de eklediğimizde kadın katliamlarının aslında neredeyse bir kadın kırımına dönüştüğünü belirtebiliriz. Diğer yandan yargı, medya ve erkek şiddetinin nasıl ittifak içerisinde olduğunu da mutlaka vurgulamak gerekmektedir. “ diyerek AK’nin kadın düşmanı politikalarını, basının duyarsızlığını ve yargının ceza indirimlerini ile kadın cinayetlerinin arttığını ifade etmiştir.

Ayrıca “Sağlık emekçilerinin iş yerleri, neoliberal sağlık politikaları, hükümetin kadın düşmanı bakış açısı ve savaş politikaları nedeniyle her geçen gün daha da güvensiz mekânlar haline gelmektedir. Bu mekânlarda özellikle bir kadın olarak sağlık hizmeti üretmenin bedeli gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Dolayısı ile yaşanan aynı zamanda bir iş cinayetidir de.  Sağlık alanında son yıllarda artan şiddet olayları sağlık emekçilerinin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyecek bir noktaya ulaşmıştır. Kamu ve özel ayırımı olmaksızın her düzeydeki sağlık kurumunda, her düzeydeki sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır.” diyen Temelli, sağlık alanında yaşanan şiddete de dikkat çekmiştir.

Temelli, “Sağlık emekçilerinin iş yerleri, neoliberal sağlık politikaları, hükümetin kadın düşmanı bakış açısı ve savaş politikaları nedeniyle her geçen gün daha da güvensiz mekânlar haline gelmektedir.” Diyerek bu yaşananın aynı zamanda bir iş cinayeti olduğunu da belirtmiş ve direnişi büyüterek mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Sonrasına ise SES Genel Kadın Sekreteri Belkıs Yurtsever’de “AKP, devletin siyasal güçleri, siyasal güçleri, yargısı ve medyası ittifak halindedir. Bu ittifakı, kadınlar, gençler, sosyalistler ve sağlık emekçileri olarak biz yeneceğiz. Çünkü bu mücadeleyi tamda 25 Kasım’da  Mirabal Kardeşler’in mirasına sahip çıkmak için yeneceğiz” diyerek mücadele vurgusu yaptı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]