Samsunda öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili olarak SES Manisa Şube ve Manisa Tabip Odası üyeleri Merkez Efendi devlet Hastanesi Çocuk Acil önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamayı her iki kurum adına Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Pekbayık okudu.

Açıklama öncesi kısa bir konuşma yapan SES Manisa Şube Eşbaşkanı Zeynel Abidin Kaplan: “Artık neredeyse her bir araya gelişimiz bir dostumuzun yada iş arkadaşımızın ölümü nedeniyle oluyor. Bizler manisaaynurdagdeviren2Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak bize ve kadınlara dönük bu şiddetin münferit olduğunu düşünmüyoruz. Üstelik bize yönelen bu şiddetin önlenebilir olduğunu ancak bu konuda yetkililerin yeterli önlemi almadıklarını da düşünüyoruz. Tüm bunlara karşın ölümlere ve şiddete boyun eğmeyeceğiz.” dedi.

Bu konuşmanın ardından Manisa Tabip Odası Başkanı Dr Derya Pekbayık her iki kurum adına basın açıklamasını okudu.

Manisa Tabip Odası Başkanı Derya Pekbayık, son olayın kadına, hem de sağlık çalışanlarına yönelik olduğunu, bu yılın 11 ayında Türkiye‘de 250 kadının öldürüldüğünü söyledi. Dr. Pekbayık “Dr. Aynur Dağdemir’in failinin cebine bıçak alarak hastane ortamına girme cesareti kazandıran, buluşmaya cebinde bıçakla gidip, öldürenlere verilen ve toplum vicdanını yaralayan tutku indirimi, saygınlık indirimi gibi ceza indirimleridir” dedi.

Sağlık kuruluşlarının artık güvensiz bir yer haline geldiğini, son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin çok kolay gerçekleştiğini, sağlıkta dönüşümün can güvenliğini yok ettiğini söyleyen Dr. Derya Pekbayık, “Yaşam kurtaran sağlık çalışanlarımızın ölümü artık sıradanlaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın beyaz kod raporlarına göre her ay bine yakın, her gün 30’dan fazla şiddet olgusu bildirilmektedir. Bu konuda yetkililer adım atma yerine ölen hekimlerin isimlerini hastanelere vermekle sorunu çözdüklerini düşünmektedir. Oysa hekim cinayetleri artarak devam etmektedir” dedi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]