İSTANBUL AKSARAY; Herkese eşit ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti verilmesini talep ediyoruz

2014 yılında Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılacak değişiklikle protez, göz ve ortopedi gibi bazı tedaviler SGK kapsamı dışına çıkarılarak ücretli hale getirilmek istenmektedir. Bu durumu kabul etmeyeceğimizi Sağlık emekçilerinin bütçeden ne beklediklerini ve nasıl bir bütçe istediklerini kamuoyuyla paylaşmak üzere 20.11.2013 Çarşamba günü saat 12,30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane bahçesinde basın

Devamı »

ADANA; “KESK’Lİ TUTUKLULAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”

Değerli Basın ve Kamuoyuna; Emeğe karşı saldırıların doludizgin gittiği bu süreçte hak ve özgürlükleri için mücadele eden herkesi “potansiyel suçlu” olarak gören- gösterenler emek düşmanı yüzlerini her fırsatta sergilemeye devam ediyor, Türkiye eşitlik, demokrasi ve özgürlük isteyenler için adeta açık hava hapishanesine dönüştürülüyor. KESK’in emek ve demokrasi mücadelesini baskılamak ve

Devamı »

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Ankara’da Gerçekleştirildi

Düzenleyicilerinin arasında sendikamızın da olduğu ve sağlık meslek örgütleri tarafından 16–17 Kasım 2013 tarihlerinde; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede, sağlık çalışanlarının sağlıksız ve güvencesiz bir ortamda çalışmasından kaynaklı yaşadığı sorunlar ele alındı ve çözüm yolları tartışıldı. Kongrede; –    Sağlıkta Sermaye-Emek: Tekelleşme-Parçalanma; Gelecek? –   

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content