İSTANBUL AKSARAY; Herkese eşit ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti verilmesini talep ediyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

2014 yılında Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılacak değişiklikle protez, göz ve ortopedi gibi bazı tedaviler SGK kapsamı dışına çıkarılarak ücretli hale getirilmek istenmektedir. Bu durumu kabul etmeyeceğimizi Sağlık emekçilerinin bütçeden ne beklediklerini ve nasıl bir bütçe istediklerini kamuoyuyla paylaşmak üzere 20.11.2013 Çarşamba günü saat 12,30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane bahçesinde basın açıklaması yapıldı.

20.11.2013

Basına ve Kamuoyuna

AKP Hükümeti “Sağlıkta dönüşüm” adı altında yıllardır sağlık hakkını hızla piyasalaştırmış, toplum sağlığını sağlık piyasasının insafına cerrahpasakasim2013-1bırakmıştır. Sağlık hakkı özel hastanelerin ve ilaç tekellerinin beklentileri doğrultusunda dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm 11 yıldır bütün boyutlarıyla sürmekte, gerek sağlık emekçileri, gerekse sağlık hakkı adım adım ellerinden alınan geniş halk kesimleri sağlıkta dönüşüm sürecinin neler pahasına gerçekleştirildiğini, her geçen yıl daha iyi anlamaktadır. Son yıllarda sağlık hizmetlerinin bütçeden finansmanı yerine, tamamlayıcı sağlık sigorta primleri ve katkı payları şeklinde, sağlıkta cepten ödemelerin artmasını fiyatlandırma uygulamaları ile maliyetin ilk aşamada en azından bir bölümünün hizmetten yararlananlara ödettirilmesi uygulaması hayata geçirilmiştir.

2013 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bütçesi parçalanmaya başlamıştır. Sağlık bütçesi, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olmak üzere üç parçaya ayrılmıştır. 2013 yılında toplamda 16 milyar 686 TL olan sağlık bütçesi, 2014’te 18 milyar 422 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm programının ana hedeflerinden birisi sağlık hizmetleri ile hizmetlerin finansmanı ayırmak adına hayata geçirilen kamu özel ortaklığı uygulamasıdır. Bu yönde son birkaç yıl içinde önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili yasal düzenlemenin ardından, hız kazanan kamu özel ortaklığı uygulamaları ile “Şehir hastaneleri” projeleri hızlanmıştır. Kamu-özel ortaklığıyla kurulacak şehir hastanelerini, yüklenici firmalar inşa edecek ve işletilmesinden yükümlü olacaktır. Karşılığında kamudan kira bedeli alacaklar, ayrıca kampus içindeki ticari alanlardan gelir elde edebileceklerdir.

Şehir hastaneleri uygulaması ile devlet, kamu kaynaklarıyla hastane inşa eden, teknik donanımını sağlayan, sağlık hizmeti dışındaki temizlik, yemekhane, kantin, otopark, alışveriş, güvenlik vb gibi hizmetleri de sunan şirkete 25 yıla kadar yapılacak sözleşme süresi içinde kira bedeli ödeyecektir. Kira bedellerinin, hastane işletmelerindeki döner sermayelerden ve bütçeden ayrılacak ödeneklerden yapılacak olması, sağlığa ayrılan payın nerelere gideceği hakkında yeterince ipucu vermektedir. Sağlıkta bu süreler içinde kamu tarafından ödenmesi planlanan kira bedelinin 50 milyar TL olacağı tahmin edilirken, yüklenici firmalara şehir hastaneleri için yüzde 70 doluluk garantisi verilmekte.

Sağlık harcamalarından alınan katkı payları Aile hekimlilerinde 3 TL, 2. Ve 3. Basamak Sağlık sunucularında 9 TL, Özel Hastanelerde 14 TL muayene katkı payı alınırken ayrıca özle hastanelere % 200’e kadar fark alınmasının yolu açıldı. Bunlara ilave olarak 3 kutu ilaca 3 TL ilave cerrahpasakasim2013-2yazılan her kutu ilaç için 1 TL alınmakta. İlaç fiyat farkı doktorun yazdığı ilaç aynı terkipten Devletin ödediği ilaçtan pahalı ise aradaki farkı ödeyeceksin. İlaç katılım payı çalışanlar için % 20, emekliler içinse %10 ödeyeceksin. Bunları reçeteni doktordan alıp eczaneye gittiğin de senden eczacı tahsil etmekte.

Geçen yıl 45 milyarı bulan sağlık harcamalarının, 2 milyar 132 milyon TL kısmı hastalardan muayene ve ilaç katkı parası olarak alındı.

Ayda bir çalışan 200-300 TL SGK pirimi ödemesine karşın ilave olarak muayene ve ilaç katkı paylarının yanında, nerdeyse her ay sağlık uygulama tebliğleriyle ödeme kaleminden çıkarılmış ilaçları da cebimizden ödemekteyiz.

Hükümetin 11 yıldır sürdürdüğü sağlıkta dönüşüm programının geldiği yer artık dönülmez bir yola girmiştir. Şimdi 2014 yılında sağlıkta tasarrufa gitmeyi planlamakta. İlk olarak ta diş tedavilerini, protez ve göz sağlı hizmetlerini kapsam dışı bırakmayı planlamaktadır.

Ama aynı AKP, kamu özel ortaklığı ile kurulacak şehir hastanelerine milyarlar ödeyecek. Değerli Basın Emekçileri Değerli Arkadaşlar!Basit bir hesap yapalım. 15 Milyon Liraya orta büyüklükte bir hastane yapılsa, yıllık ödenmesi planlanan kira bedeli olan 50 Milyar Liraya kaç hastane yapılır? Evet bu basit hesap ne yazık ki sermayenin temsilcisi olan AKP hükümeti tarafından göz ardı edilerek sağlığı ticarete açmıştır. 2013 yılının en büyük kiracısı devlettir.

2014 Sağlık Bakanlığı bütçesi ile halkın sağlık hizmeti alması daha da zorlaşırken kamu kaynakları özel sermayeye peşkeş çekilmekte. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak tüm halkımıza çağrımızdır.

Ödediğimiz vergilerin ve SGK primlerinin kamusal sağlık hizmeti sunulması, sermayeye peşkeş çekilmemesi için birlikte mücadeleye çağırıyoruz! Herkese eşit ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti verilmesini talep ediyoruz.

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

AKSARAY ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]