Değerli Basın ve Kamuoyuna;

Emeğe karşı saldırıların doludizgin gittiği bu süreçte hak ve özgürlükleri için mücadele eden herkesi “potansiyel suçlu” olarak gören- gösterenler emek düşmanı yüzlerini her fırsatta sergilemeye devam ediyor, Türkiye eşitlik, demokrasi ve özgürlük isteyenler için adeta açık hava hapishanesine dönüştürülüyor.

KESK’in emek ve demokrasi mücadelesini baskılamak ve engellemek maksadıyla çeşitli başlıklarda sendikalarımıza ve sendikacılara kesklitutuklularserbestbirakisinkasim2013yapılan müdahaleler sonucunda sendikacılarımızın mağduriyetleri devam ediyor.

AKP iktidarı, milletvekili, avukat, sanatçı, doktor, öğretmen, öğrenci demeden ve hiçbir hak hukuk tanımadan ülkede padişahlık dönemlerinde görülebilecek bir korku yaratmaya çalışıyor. Gezi parkı direnişçilerine ve tüm ülkede hak ve adalet talep eden milyonlara en son uyguladığı baskı ve şiddet, gözaltı ve tutuklama furyası yıllardır söylediğimiz bu gerçekliği artık üstü örtülemeyecek şekilde su yüzüne çıkarıyor.

AKP korku imparatorluğu yaratma yolunda, genelde tüm emekçilerin, özelde sağlık ve eğitim emekçilerinin faaliyetlerini yasadışı ilan ederek en ufak duyarlılıkları dahi sindirmeye çalışıyor. Bir iktidarın politikalarını eleştirmek ona muhalefet etmek anayasal bir haktır. Bir iktidarın dünyaya bakış açısı dışında bir düşünceye sahip olmak evrensel insan hakkıdır. İktidar gibi düşünmüyoruz diye, iktidarı eleştiriyoruz diye baskı altına alınmamız, tutuklanmamız hem anayasa aykırıdır, hem de evrensel insan hakkı ihlalidir.

KESK çatısı altında yapılan en demokratik, yasal meşru çalışmalar yasadışıymış gibi göstermeye çalışan AKP iktidarı, insan hakları ihlallerinin halkalarına, KESK’e karşı yapılanlarla yenilerini eklemiştir.

Bugün burada yargılanan arkadaşlarımız;

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı AYHAN ERKAL, SES Hatay örgütlenme sekreteri MERİH ŞANLI, SES Hatay Şube eski Başkanı AHMET ARAS, Eğitim Sen Hatay Şube Kadın Sekreteri SABAH ARAS, Samandağ Eğitim Sen Başkanı CÜNEYT KAYIKÇI, Samandağ Eğitim Sen örgütlenme sekreteri ESAT KUDRET, Samandağ Eğitim Sen üyesi METİN CANBOLAT, Samandağ Eğitim Sen üyesi KAMER KUDRET, Samandağ Eğitim Sen üyesi DİLEK KAYIKÇI olmak üzere 16 arkadaşımızın ve bizlerin yaptığı yasadışı çalışmalar neymiş bir sıralayalım:

  • Parasız sağlık, parasız eğitim istiyoruz diyoruz. AKP iktidarı okulları, hastaneleri satacağım diyor.
  • 4+4+4 öğretmeni, öğrenciyi veliyi de mağdur ediyor diyoruz. AKP iktidarı beğenirsen diyor.
  • Kardeş Suriye halklarından elinizi çekin diyoruz. AKP iktidarı ABD ve İSRAİL ile bir olmuş kardeşlik yok ediliyor.
  • Katil sürülerini, füzeleri bu topraklarda istemiyoruz diyoruz. AKP iktidarı saldırganlığı kendine rehber ediniyor.
  • 1 Mayıs, 8 Mart tarihtir, değerdir diyoruz. AKP iktidarı suçtur diyor.
  • Basın açıklamaları, etkinlikler haktır diyoruz. AKP iktidarı yasaktır diyor.
  • KESK “gerçekler devrimcidir” önünde kimse duramaz, biz gerçekleri, kardeşliği, bilimselliği, demokrasiyi, aydınlığı, geleceği savunuyoruz diyoruz. AKP iktidarı uygulamalarıyla Ortaçağ karanlığını temsil ediyor.
  • Kamu personel yasası köleliktir diyoruz. AKP ben tüccarım diyor. Demekle yetinmiyor, kendisi gibi düşünmeyeni, tutuklu yüzlerce KESK’li ve hak arayan vatandaşa yaptığı gibi, gözaltına alıyor, tutukluyor.

Bizleri Ortaçağ gözlükleriyle değerlendiren AKP iktidarının fermanıyla gözaltına alınan ve halen tutuklu bulunan KESK üyelerine, üyelerimize son süreçte de halkımıza yönelik bu gayrı meşru, yasadışı uygulamaları kabul etmediğimizi, karanlığa teslim olmayacağımızı bir kez daha haykırıyor ve yargılanan arkadaşlarımız üzerindeki denetimli serbestliğin kaldırılmasını ve eski görevlerine mesleki ve özlük haklarıyla birlikte döndürülmelerini istiyoruz.

Bu bağlamda, yıllardır kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkına yönelik taleplerimizi yok sayanlara, eğitimde yaşanan çürümeyi daha da arttıran politika ve uygulamaları onaylamamız mümkün değildir. Günlük yaşamın bütün alanlarında, özellikle eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen bütün dayatmalara karşı başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere, tüm halkımızı 23 Kasım’da Ankara’da yapacağımız kitlesel basın açıklamamıza katılmaya ve iktidarın her türlü dayatmacı, baskıcı ve otoriter uygulamalarına karşı demokratik tepkimizi göstermeye çağırıyoruz.22.11.2013

KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü

Muzaffer YÜKSEL

SES Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]