Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Ankara’da Gerçekleştirildi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Düzenleyicilerinin arasında sendikamızın da olduğu ve sağlık meslek örgütleri tarafından 16–17 Kasım 2013 tarihlerinde; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede, sağlık çalışanlarının sağlıksız ve güvencesiz bir ortamda çalışmasından kaynaklı yaşadığı sorunlar ele alındı ve çözüm yolları tartışıldı.


Kongrede;
–    Sağlıkta Sermaye-Emek: Tekelleşme-Parçalanma; Gelecek?
–    Hizmet Sunma Yükümlülüğünün Sınırları Nelerdir?
–    Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Sonuçları
–    Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Güncel Durum
–    Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Psikososyal Riskler
–    Sağlık Çalışanlarının Sağlığına ve Güvenliğine Yönelik Hukuksal Yaklaşım ve Uygulamalar
–    Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı İş kazaları ve Meslek Hastalıklarında Genel Durum
–    Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Örgütsel Tutum v.b. konularının ele alındı.

Kongrede, Sosyolog, Yazar, Halk Sağlığı Uzmanı Annie Thebaud-Mony de “Çalışmak Sağlığa Zararlıdır” başlığıyla bir sunum yaptı.

İki gün süren kongrede, giderek yaygınlaşan sağlıkta taşeronlaştırma uygulamalarından örnekler verilerek başta sağlık çalışanları olmak üzere sağlık ortamında yarattığı tahribatlara dikkat çekildi.

Sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti uygulamalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde karşılaştıkları sorunların dile getirildiği kongrede, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı’na bağlı yaşanan sorunların daha da ağırlaştığı vurgulandı.

Performans ve hak edişe bağlı çalışmanın ve de taşeronlaşmanın temel çalışma biçimi olarak yaygınlık kazanması ile mesleki hastalıkların arttığının, mesleki iş kazalarına (şiddet, kesici-delici yaralanmalar, trafik kazaları) bağlı ölüm olaylarının sıkça yaşandığının dile getirildiği kongrede, kamu ve özel sağlık sektöründe işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevcut yasalara dahi uygun davranmadığı, işyerlerinde gerçek anlamda risk değerlendirmelerinin yapılmadığı, gerekli önlemlerin alınmadığı ve kişisel koruyucu donanımların yeterince ve de uygun olarak temin edilmediği belirtildi.

Sorunların çözümü açısından tüm sağlık çalışanlarının örgütlü ve birlikte mücadele etmesinin önemli olduğuna vurgu yapılan kongrede, kongreye katılan tüm kurumların ortak mücadele etmesi yönünde kararlar alındı.


scskongre2

scskongre1

scs4-3 

scs4-5

scs4-6

scs4-7

scs4-8

scs4-10

scs4-11

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]