TBMM gündeminde olan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın, (Torba Yasa) SAĞLIK, AİLE. ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU’ndaki görüşmelerine sendikamız adına Genel Başkanımız Çetin ERDOLU katıldı. 21.11.2013 günü yapılan komisyon toplantısına SES dışında, işkolumuzdaki diğer sendikalar (Sağlık Sen ve Türk Sağlık Sen), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve Türk Hemşireler Derneği (THD) de katılmış olup, sendikamız ve bu örgütler adına “Yasa Tasarısı” ile ilgili değerlendirmeler sözlü olarak sunulmuştur. Sendikamız ayrıca “Yasa Tasarısı” ile ilgili değerlendirmeyi içeren yazılı rapor da sunmuştur.

Sendikamızın Değerlendirmeleri İçin >>>  

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]