İSTANBUL ANADOLU; SAĞLIKTA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ!

Yıllardır sağlık çalışanlarının itirazlarına rağmen gözü dönmüş bir hırsla hayata geçirilen, sağlığın ticarileştirilmesi, sağlık emekçilerinin değersizleştirilmesi politikalarının vardığı nokta ‘sağlıkta şiddet’ olgusudur. Her gün, ülkenin her yerinde, hastanelerde, aile sağlığı

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]