Yıllardır sağlık çalışanlarının itirazlarına rağmen gözü dönmüş bir hırsla hayata geçirilen, sağlığın ticarileştirilmesi, sağlık emekçilerinin değersizleştirilmesi politikalarının vardığı nokta ‘sağlıkta şiddet’ olgusudur. Her gün, ülkenin her yerinde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, muayenehanelerde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalıyoruz. Hatta Dr Ersin Aslan örneğindeki gibi ölümle de sonuçlanabiliyor bu durumlar.

Son yıllar da sağlık çalışanları sağlık politikalarına ve sonucunda ki şiddete karşı ayakta olmasına rağmen yetkililer hiçbir çözüm üretmemiş bizim önerilerimizi değerlendirmemiştir. Tersine ‘Sağlıkta şiddet artmadı, görünür oldu’, ‘Toplumda genel olarak goztepesaglikcisiddetşiddet arttığı için sağlıkta da artmış görünüyor’ gibi açıklamalarla konu geçiştirilmeye çalışılıyor.

Biz sağlık çalışanları şiddeti her gün yaşıyoruz. Kaydını da tutuyoruz. Sağlıkta şiddet son beş yılda 5 kat artmıştır. Yine yapılan istatistiklere göre sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazladır.

Sağlıkta şiddet hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanları ile hasta arasında güven ilişkisini bozan değersizleştirme politikalarının ürünüdür. Adeta sanayideki ‘bant usulu üretim modeli’ gibi, 3-5 dakikada hasta muayene etmeye dayalı, poliklinik sayılarının artmasıyla övünen, sağlık sistemini kar oranlarıyla değerlendiren anlayışın ürünüdür. 7/24 esnek ve kuralsız çalışmanın ürünüdür. Ağır iş yükünün, angarya çalışmanın ürünüdür. Yani dönüşen sağlıktaki yıkım politikalarının ürünüdür.

Son örneğini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan Acil Tıp Asistanı Dr. İsmail Yeşiltaş 19 Mayıs 2013 günü acil cerrahi biriminde trafik kazasına karışan bir hasta tarafından darp edildi. Acil servise başvuran bir hastayı muayene ettiği sırada acil cerrahi birimine giren ve etrafa ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler savuran saldırgan sözlü saldırının ardından meslektaşımızı ölümle tehdit etti. Bununla yetinmeyen saldırgan meslektaşımıza saldırıp el parmağını kırarak darp etti. Saldırganın güçlükle uzaklaştırılmasından sonra meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılarak el parmağı atele alındı. 15 gün rapor alan meslektaşımız ardından saldırgandan şikâyetçi oldu.

Bizler ekip arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, saldırıda bulunan ve bu duruma düşürenleri de kınıyoruz.

Bir kez daha yetkililere sesleniyoruz!

-Sağlıkta dönüşüm adı altındaki ticarileştirme politikalarının, sağlık çalışanları ve sağlık sistemini yıkıma götürdüğünü lütfen artık görün, kabul edin!

-Sağlık çalışanlarını sisteme para kazandıran birer meta gibi görmekten vaz geçin!

-Sağlık çalışanlarına yönelik değersizleştirici, saygısız söylem ve davranışlarınızdan dolayı bizlerden özür dileyin, bir daha yapmayın!

Sevgili hastalarımız!

Biz hekimler, hemşireler, sağlık çalışanı tüm emekçiler olarak ülkeyi yönetmiyoruz. Sağlık politikalarını bizler oluşturmuyoruz! Kanunları, yönetmelikleri biz çıkarmıyoruz. Siyasi otorite tarafından hep birlikte bu politikalara maruz bırakıldık. TTB ve İTO, SES olarak yıllardır bu politikaların halkımız için de iyilik getirmeyeceğini anlatmaya çalıştığımızı, eylemler yaptığımızı lütfen hatırlayınız, okuyunuz, öğreniniz!

Bize yönelttiğiniz şiddet ile anlıyoruz ki sağlık hizmetlerinden memnun değilsiniz. Bizler de memnun değiliz. Öfkenizi gerçek muhatabı olan politikacılara ve tabii ki şiddet içermeksizin, demokratik haklarınızı kullanarak ifade ediniz!

 

BÖYLE SAĞLIK SİSTEMİ OLMAZ!
SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!

HER KESE EŞİT ULAŞILABİLİR NİTELİKLİ VE ANADİLİNDE SAĞLIK HİZMETİ


İstanbul Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]