2023

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Öncelenmeli, Kamusal Olarak ve Kadrolu Personel Eliyle Verilmelidir!

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi için Dünya Bankası/IMF tarafından “sağlık reformu” adı altında önerilen ve AKP tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak hayata geçirilmiş olan proje ile birinci basamakta sağlık ocakları kapatılarak 2010 yılı sonu itibari tüm ülke genelinde uygulanmakta olan aile hekimliği sistemine geçilmiştir. Topluma ve bireye yönelik koruyucu hizmetlerin

Devamı »
Genel Merkezden

SES’li Aile Hekimlerinden ASM Emekçileri Açıklaması

Birinci Basamak Komisyonumuzun yaptığı toplantı sonrasında üyemiz olan aile hekimleri tarafından kaleme alınan ali sağlığı merkezlerinde (ASM) ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarına ilişkin talepleri içeren açıklama:

Devamı »
2022

30 Haziran-1 Temmuz Tarihlerinde İş Bırakıyoruz! Ceza Yönetmeliği İptal Edilene, Emekçilerin Sorunları Çözülene ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Öncelendiği Sistem İnşa Edilinceye Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz!

Merkez Yönetim Kurulumuz bugün genel merkezimizde düzenlediği basın toplantısıyla birinci basamakta yaşanan sorunlar ve önerilerimizi açıklayarak, birinci basamak alanında 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iş bırakma eylemine çağrı yaptı. Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı uzunca

Devamı »
2022

Birinci Basamak İsyanda: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin, Emeğimizin Hakkı Verilsin!

Birinci basamak sorun yumağına dönmüş durumdadır ve emekçilerin sorunları da her geçen gün artmaktadır. En başından beri yaptığımız ikazların haklı çıktığını üzülerek görmekteyiz. Birinci basamak alanında yumak haline gelmiş sorunları yapılan her mevzuat değişikliği çözmek bir yana daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Üstelik bunca sorunu çözmeye değil arttırmaya yönelik

Devamı »
Genel Merkezden

Birinci Basamak Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden Ortak Bildiri

Birinci basamak alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri, salgın döneminde yaşanan sorunlar ile adaletsizlikler konusunda yapılan toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda salgın döneminde yaşanan sorunlara ve çözümlerine yönelik 8 maddelik bir bildiri ile kamuoyuna, siyasi iktidara ve ilgili bakanlıklara seslendi. Bildiride salgın döneminin acil taleplerinin derhal yerine getirilmesi istendi. Aile Hekimleri

Devamı »
Skip to content