Genel Merkezden

SES’li Aile Hekimlerinden ASM Emekçileri Açıklaması

Birinci Basamak Komisyonumuzun yaptığı toplantı sonrasında üyemiz olan aile hekimleri tarafından kaleme alınan ali sağlığı merkezlerinde (ASM) ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarına ilişkin

Devamı »
2022

30 Haziran-1 Temmuz Tarihlerinde İş Bırakıyoruz! Ceza Yönetmeliği İptal Edilene, Emekçilerin Sorunları Çözülene ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Öncelendiği Sistem İnşa Edilinceye Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz!

Merkez Yönetim Kurulumuz bugün genel merkezimizde düzenlediği basın toplantısıyla birinci basamakta yaşanan sorunlar ve önerilerimizi açıklayarak, birinci basamak alanında 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iş bırakma eylemine çağrı

Devamı »