Birinci Basamak Komisyonumuzun yaptığı toplantı sonrasında üyemiz olan aile hekimleri tarafından kaleme alınan ali sağlığı merkezlerinde (ASM) ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarına ilişkin talepleri içeren açıklama:

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]