Samandağ Halkı Sağlık Hakkına ve Sağlık Emekçilerine Sahip Çıktı! Sağlık Emekçilerinin Samandağ Devlet Hastanesinde Yaşadığı Sorunlara Dikkat Çeken Hatay Şubemiz: Halkın Sağlık Hakkına Erişimi Engellenemez ve Nitelikli Sağlık Hizmeti Çalışan Sağlığından Ayrı Düşünülemez

Hatay Şubemiz öncülüğünde Samandağ Devlet Hastanesi sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların sunulan sağlık hizmetine etkilerine dair halkın da katılımıyla açıklama yapıldı. Bugün hastane

Devamı »

SES ve TTB: Yaşamı Savunuyoruz!

Sendikamız SES ve TTB bugün deprem bölgesi Hatay Samandağ’da “Yaşamı savunuyoruz” açıklamasında bulundu. Hatay Şubemiz ve Hatay Tabip Odası tarafından Deniz Mahallesinde yapılan açıklamaya Eş

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]