Uzman Hemşire ve Uzman Ebelerin Tazminat Oranları Bilgilendirme

Facebook
Twitter
WhatsApp

6283 sayılı hemşirelik kanununun 8.maddesinin 1.fıkrasında lisans mezunu hemşireler meslekleri ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışacakları düzenlenmiştir. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47.maddesinin 2.bendinde benzer bir düzenleme bulunmakta ve uzman ebeyi tanımlamaktadır.

Bu durumda lisans mezunu hemşire ve ebelerin kendi meslekleri ile ilgili lisansüstü eğitim alarak lisansüstü diploması almaları ve bunu Sağlık Bakanlığınca tescil ettirmeleri halinde uzmanlık unvanını kullanabilmektedirler.

2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem Toplu Sözleşmenin sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin kısmının 22.maddesinde uzman ebe ve hemşirelerin devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulunun 2006/10344 sayılı kararına ekli II sayılı cetvele göre dereceleri itibari ile yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edileceği belirtilmektedir.

Uzman ebe ve hemşire arkadaşlarımızın belirtilen ilave 5 puan tazminat oranlarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işyerlerine dilekçe ile başvurup yararlanmaları gerekmektedir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]