657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre geçici personel olarak görev yapanların kazandıkları mahkeme kararlarına rağmen hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakat metnine göre sadece 150.-TL ödeme yapıldığı ve böylece kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanmadığı bilinmektedir.

Gerek döner sermayeden ek ödeme gerekse de (Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar dışındaki kuruluşlarda çalışanlar) 375 sayılı KHK’nın ek 9.maddesine göre ek ödeme almak için dava açıp kazanan ve mahkeme kararları kesinleşen üyelerimizin mahkeme kararlarına göre ek ödeme almaları gerekmektedir.

Bu üyelerimizden mahkeme kararları uygulanmayanların dilekçe ile çalıştıkları kuruluşlara başvuru yaparak talepte bulunmaları gerektiği yönünde bilgilendirme daha öncesinde yapılmıştır.

Üyelerimizin, taleplerinin kabul edilmemesi veya dilekçelerine 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde 60 gün içerisinde idare mahkemelerine dava açmaları gerekmektedir. Üyelerimizin, bulundukları yerden bağlı oldukları idare mahkemesine dava açmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçe örnekleri ve dava dilekçe örneklerine şube ve temsilciliklerimizle iletişime geçilerek ulaşabilirler.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]