Genel Merkezden

4/B Ek Ödeme SGK Primi ile İlgili Yargıtay Bozma Kararı

  Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 4/b’lilerin SGK prim kesintisi iadesine ilişkin kendi kararını maddi hata olduğu gerekçesiyle kaldırarak Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinin kararını bozdu. Bilindiği üzere 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden yapılan sigorta pirimi kesintilerinin geri ödenmesine ilişkin Şanlıurfa 1. İş

Devamı »
Genel Merkezden

Yine Sağlık Sen Yine AKP Yine Fiyasko! Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkımızı İstiyoruz! Alacağız!

Yine Sağlık Sen Yine AKP Yine Fiyasko! Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkımızı İstiyoruz! Alacağız! Fiili hizmet süresi zammı tüm sağlık emekçilerinin aynı zamanda sosyal hizmet emekçilerinin de en önemli sorunlarından biridir ve başka meslek grupları bu haktan faydalanırken sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yıllardır kapsam dışı tutulması ise son derece

Devamı »
Haberler

HATAY’DA GÜVENCESİZLİK PANELİ

Torba yasa ve kamu emekçisi kadınların güvencesizleştirmelerine ilişkin 05 mart 2016 tarihinde sendika binasında Genel Merkez Avukatı Sevinç Hocaoğulları’nın katılımıyla panel gerçekleştirildi.  

Devamı »
Genel Merkezden

1.BASAMAK CUMARTESİ NÖBETLERİ DAVALARINI KAZANIYORUZ

Manisa’da aile hekimliğinde görev yapan ve nöbetlere gitmedikleri için verilen ihtar puanlarını yargıya taşıyan üyelerimizin açtığı davalar sonuçlandı. Manisa 2. İdare Mahkemesinde görülen davalarda üyelerimiz haklı bulundu ve dava konusu ihtar puanları iptal edildi. Mahkeme kararında, üyelerimizin nöbete gitmeme yönündeki davranışının örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek

Devamı »
Genel Merkezden

Dün Pozantı Bugün Karaman! Susanlar ve Savunanlar Gibi Alçaklaşmayacağız!

Karaman’da Ensar Vakfı ile bağlantılı, 10’u doktor raporuyla kesinleşen ve toplamda 45 çocuğa yönelik cinsel saldırılar kadar, bu saldırıların ana akım medyada ele alınma biçimi, yetkililerin hukuksal süreci doğrudan yönlendirme çabaları, saldırının siyasal karakterinin yok sayılarak şahsi alana çekilmek istenmesi, mağdur çocukların ailelerine yönelik baskılar Türkiye’de hem hukukun hem de

Devamı »

Psikologların Ek Göstergesi İle İlgili Bilgilendirme

Çeşitli internet sitelerinin yaptığı habere göre fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının psikolog unvanını kullanabilmeleri ve sağlık bilimi lisansiyeri sayılamayacağına dair üniversiteler arası kurulun karar değiştirdiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak henüz elimize geçmiş bir karar ya da uygulama örneği bulunmamaktadır. Bu haberler doğru ise halen psikolog unvanını kullanan ve

Devamı »

4/C KADROSUNDA ÇALIŞNLARIN EK ÖDEMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre geçici personel olarak görev yapanların kazandıkları mahkeme kararlarına rağmen hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakat metnine göre sadece 150.-TL ödeme yapıldığı ve böylece kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanmadığı bilinmektedir. Gerek döner sermayeden ek ödeme gerekse de (Sağlık Bakanlığına

Devamı »

 Uzman Hemşire ve Uzman Ebelerin Tazminat Oranları Bilgilendirme

6283 sayılı hemşirelik kanununun 8.maddesinin 1.fıkrasında lisans mezunu hemşireler meslekleri ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışacakları düzenlenmiştir. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47.maddesinin 2.bendinde benzer bir düzenleme bulunmakta ve uzman ebeyi tanımlamaktadır. Bu durumda

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content