Dayatma Değil Toplu Sözleşme

Angarya ver Rekabetçi Değil Güvenceli İş

Muayenehanecilik Değil Koruyucu Sağlık

 

            AKP İktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi) fazlasıyla nasibini almaktadır.

            Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olarak uygulanan aile hekimliği modelinin gelip dayandığı yer bugünkü karşılaştığımız tablodur. Bu tablo beklendiği gibi ne çalışanların ne de bu hizmetten yararlananların sorunlarını çözmektedir.

            Özellikle son dönemlerde aile hekimliği alanında yaşanan ve günlük olarak değişen uygulamalar nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir. Fazla çalışmayı/angaryayı/esnek/kuralsız çalışmayı, dinlenme hakkımızı elimizden alan,  bu uygulamayla mevcut çıkartılan yasa ile asmisbirakiyoruzCumartesi tam gün mesaisi dayatılmaktadır. Bu uygulamanın anayasaya ve insan haklarına aykırılığını dikkate alarak verilen fazla mesailere gitmeyeceğimize dikkat çekmek istiyoruz. Bu haliyle fedakarca çalışan sağlık emekçileri geleceklerine dair belirsizlikler nedeniyle kaygılarını yüksek sesle ifade etmektedirler. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının fedakarca ve yoğun bır emekle yürüttüğü hizmetin boşa çıkarıldığı bir algı yaratılması,  toplum nezdinde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının itibarsızlaştırılması,  bu uygulamayla oluşturulmaya çalışılmaktadır.

            Birinci basmak kamusal sağlık alanında yaşananları, tüm dünyada uygulanan neoliberal politikaların bir parçası olarak ele alınıp, bütüncül bir yaklaşımla mücadele ettiğimizde bir başarı elde edebiliriz.

            Ülkemizde çalışma yaşamının bir bütün olarak güvencesizleştirildiği ortamda aile hekimliği uygulaması nasıl yaşanıyor;

            Güvencesiz gelir (kişi başına ödeme, negatif performans, değişken ve sürekliliği olmayan nüfus, izinlerde yapılan ücretlerdeki kesinti, sınıflandırılmış aile sağlığı merkezi..)

            Güvencesiz istihdam (Tek taraflı hazırlanmış sözleşme ile çalışma, keyfi cezalandırmalarla ve belirlenen nüfus ve hedefe ulaşmayınca sözleşmenin feshi..)

            Güvencesiz çalışma (Mekan güvencesizliği, sınıflandırılmış aile sağlığı merkezi, esnek mesai uygulaması, çoklu görevler..)

            Sağlık emek örgütleri olarak başlıca itirazlarımız;

            Eleman değil sağlık emekçisiyiz.

            Koruyucu sağlık hizmetlerini yok eden, sağlığın piyasalaşmasının ilk basamağı olan aile hekimliği uygulaması aynı zamanda da ekip çalışmasını parçalarken özellikle ebe ve hemşirelere eleman denilerek mesleği teknikleştirmiş, itibarsızlaştırmıştır.

            Kuralsız keyfi esnek çalışma değil güvenceli çalışma istiyoruz.

            Sağlık çalışanlarını köleleştirmiş, esnek ve kuralsız çalışmayı temel çalışma biçimine dönüştürerek her türlü angaryayı keyfi çalışmayı dayatmıştır. Sağlık Bakanlığına çağrımız bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmelidir.

Aksi taktirde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 11 Şubat 2015 tarihinde iş bırakıyoruz.

           FAZLA MESAİYE HAYIR

DAYATMA DEĞİL TOPLU SÖZLŞEME,

            ANGARYA VE REKABETÇİ DEĞİL GÜVENCELİ İŞ

            MUAYENEHANECİLİK DEĞİL KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ

            HERKESE NİTELİKLİ ÜCRETSİZ ANADİLİNDE SAĞLIK 

           

 

DR. Eyüp KALKAN              VAHED (Van Aile Hekimleri Derneği

 DR. Ayfer BOSTAN              Van Hakkari Tabip Odası

Keziban KARAKUŞ               SES Van Şubesi Eş Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]