Son süreçte 21 kasım 2014 tarihinde hastanedeki taşeron işçilerinin düzenlemiş olduğu ve sendikamızın da yönetim kurulu kararı ile desteklediği basın açıklaması ile 18 aralık 2014 tarihinde sendikamızın yaptığı basın açıklaması nedeni ile hastanede çalışan üyelerimiz hakkında savunma istenmiştir.

         Anayasamızın 34. maddesinde ”herkes izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir” denmektedir. 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 maddesinde “Sendika ve taseroniscilersorusturmakonfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika Şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin, yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında yapacakları basın açıklamaları disiplin soruşturmasına konu yapılmayacaktır” denilmektedir. Bu kapsamda sendikamız her yıl hemen hemen her kurumda sayısız basın açıklaması faaliyeti yapmıştır. Bu güne kadar içeriği dışında yaptığımız hiç bir basın açıklaması nedeni ile hiç bir üye veya yöneticimize her hangi bir disiplin soruşturması açılmamıştır.

Durum bu iken özellikle son yaptığımız basın açıklaması nedeni ile savunma isteminde ” izinsiz basın açıklaması” şeklinde çok talihsiz bir ifade kullanılmıştır. Buradan hareketle ya yöneticilerin mevcut yasal düzenlemelerden haberi yoktur ya yöneticiler diktatöryel bir edayla ben bilirim kanun tanımam anlayışındadır ya yöneticilerden bazıları özellikle afilasyondan sonra oluşacak koltuk savaşında yer kapma çabası içindedirler yada paralel başka bir yönetim mi var? Bu sorularımızın açıklamasını talep ediyoruz

Biz sendika olarak çalışanlarımızın ve üyelerimizin her türlü hak arayışında ve oluşan hak gaspında her zaman yanlarında olacağımızı ve bunun için yasal ve meşru zeminde her çalışmayı yapacağımızı bir kez daha kamuoyu önünde deklere ediyoruz. Harran Üniversitesi Başhekimliği’nden bu konu ile ilgili açıklama bekliyoruz.

 

                                                                                               Dr. REŞAT DOĞAN

                                                                                                SES ŞB EŞBAŞKANI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]