İSTANBUL; NÖBET GENELGESİNİ TANIMIYORUZ CUMARTESİ GÜNLERİ NÖBETE GİTMİYORUZ 11 ŞUBATTA İŞ BIRAKIYORUZ

Birinci Basamakta; dayatma değil toplu sözleşme angarya ve rekabetçi değil güvenceli iş muayenehanecilik değil koruyucu sağlık             AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (aile sağlık merkezi, toplum sağlık merkezi)

Devamı »

MARDİN; Maalesef bu gün yine “ağlıkta Şiddet” gerekçesi ile karşınızdayız

Değerli Basın Emekçileri Sevgili Sağlık Çalışanı Emekçiler Maalesef bu gün yine “ağlıkta Şiddet” gerekçesi ile karşınızdayız. Bu ülkede yanlış ve popülist sağlık politikaları sonucu, sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak bir kültüre dönüşmüş durumda. Şiddet uygulamanın hiçbir gerekçesi olamaz ve şiddetin hiçbir şekilde hak arama yöntemi olamayacağı toplumun ortak kabulü iken sağlık

Devamı »

VAN; 11 ŞUBAT’TA İŞ BIRAKIYORUZ

  Dayatma Değil Toplu Sözleşme Angarya ver Rekabetçi Değil Güvenceli İş Muayenehanecilik Değil Koruyucu Sağlık               AKP İktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi)

Devamı »

ŞANLIURFA’DA SORUŞTURMALAR

Son süreçte 21 kasım 2014 tarihinde hastanedeki taşeron işçilerinin düzenlemiş olduğu ve sendikamızın da yönetim kurulu kararı ile desteklediği basın açıklaması ile 18 aralık 2014 tarihinde sendikamızın yaptığı basın açıklaması nedeni ile hastanede çalışan üyelerimiz hakkında savunma istenmiştir.          Anayasamızın 34. maddesinde ”herkes izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve

Devamı »

DÜZCE’DE HAVA KİRLİLİĞİ

Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün web sitesinde yayınlanan açıklamada özetle; -Düzce’de kış aylarında gözlenen hava kirliliğinin nedeni ısınma amacıyla tüketilen kömürdür, -Düşük kaliteli kömür kullanılmaktadır, -Yanlış yakma teknikleri kullanılmaktadır, -Kullanılan kalorifer kazanlarının bakımı düzenli yapılmamaktadır, -Şehrin yerleşimi yanlıştır, -Aşırı yoğun şehir oluşumu, sıkışık doku ve yüksek binaların çok olması

Devamı »

GREV HAKTIR YASAKLANAMAZ!

Metal işçilerinin grev hakkı derhal iade edilmelidir! 30 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanan, Bakanlar Kurulu kararı ile metal grevinin yasaklandığı Türkiye’de demokrasinin olmadığı bir kez daha ilan edilmiştir. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi metal işçilerinin grev oylama sandıklarında, grev meydanlarında ortaya çıkan iradesine karşı Bakanlar Kurulu’nun aldığı yasaklama kararının adı darbedir.

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content