Değerli Basın Emekçileri

Sevgili Sağlık Çalışanı Emekçiler

Maalesef bu gün yine “ağlıkta Şiddet” gerekçesi ile karşınızdayız.

Bu ülkede yanlış ve popülist sağlık politikaları sonucu, sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak bir kültüre dönüşmüş durumda. Şiddet uygulamanın hiçbir gerekçesi olamaz ve şiddetin hiçbir şekilde hak arama yöntemi olamayacağı toplumun ortak kabulü iken sağlık çalışanları, her gün ve aynı gün içinde onlarcası tacize, hakarete, mobbinge ve şiddete uğramaktadır. Hatta kimi yerlerde yöneticiler tarafından dahi doktorsiddetsağlık çalışanlarına şiddet uygulamakta, kaymakam ya da başka kişilerce… Bunda saldırganlara gerekli cezai müeyyidelerinin uygulanmaması, Hükümetin sağlık çalışanlarına sahip çıkmaması, her gün sağlıkta beklentileri artıran demeçler ile sağlık çalışanlarının hedef haline getirilmesi yatmaktadır.

Her gün 1 milyon 750 bin civarında kişinin sağlık hizmeti almak için başvurduğu sağlık kuruluşlarındaki sıranın kendisine geç gelmesinden tutun da kendisinden önceki hastaya fazla zaman ayrılması, sırada canı sıkılması ya da hastasına fazla zaman ayrılmaması şiddet gerekçesi olabiliyor. Günde ortalama 75 hastayı muayene etmek zorunda bırakılan Doktor, Hemşire veya diğer sağlık çalışanlarının bir günahı olamaz.

Ayrıca yanlış yapan sağlık çalışanı varsa ise de bu konuda hastalardan yana birçok yasa ve yönetmelik mevcut. Yanlış yapan sağlık çalışanı için şiddetin dışında da yeterince cezai müeyyide var zaten.

Meslektaşımız Sayın Dr Osman SAĞLAM, sabah mesaisi sonrası hastalarını bitirmiş, sağlık ocağında dinlenirken, kapalı olan sağlık ocağı dış kapısının ısrarlı çalması üzerine acil bir durum olabilir kaygısı ile kapıyı açmış ve sorunun ne olduğunu sormuştur. “Kapının neden kapalı olduğu, öğleyin de açık olması ve hizmet vermek zorundasınız” ithamı üzerine, öğle mesaisi olduğu ve saat 13;00 açılacağını söyleyerek içeri girmiştir. Saldırganlar bu defa da küfürler ederek kapıyı tekmelemeye başlamışlar. Meslektaşımız kapıyı açması ile birlikte 3 kişinin saldırısına uğramıştır. Darp neticesinde Mardin Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırılan arkadaşımızın ayağı alçıya alınmış ve kendisine 10 günlük rapor düzenlenmiştir. Buradan bir kez daha meslektaşımıza geçmiş olsun diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Ayrıca bu çirkin saldırının, yıllardır sağlık hizmeti verdiği, çocuklarını aşıladığı, iyi ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için tüm mesleki kabiliyet ve becerileri ile uğraştığı şahıslardan gelmiş olması acı vericidir.

 

Uyarıyoruz…

Bu durum devam ederse, her an bir sağlık çalışanını şiddete kurban verebiliriz. Bunun sorumluluğu tehditleri ve saldırıları ciddiye almayan yönetenler ile güvenlik güçleri olacaktır.

Toplumumuzda şiddet bir hak arama yöntemine dönüşmüş ise, bunda başta yönetenlerin beceriksizliği ve adaletli bir yargılama olamayacağı duygusunun yer almaktadır. Buradan adalet uygulayıcılarına ve yönetenlere bir defa daha seslenmek istiyoruz, herkesi gözeten bir adalet ve iyi bir yönetim talebimiz var.

Siz değerli basın aracılığı ile bir kez daha seslenmek istiyoruz, Sağlıkta Şiddet ile sorunlar çözülemeyecektir.

Her iki olay da Meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve çalışma koşulları ile çalışma güvenliğinden sorumlu olan yönetenlere sesleniyoruz, can güvenliğimizi sağlayan.

Her türlü şiddete hayır,

Toplumsal barış ile iş güvenliği ve barışı için mücadelemizi sürdüreceğiz.06/02/2015

MARDİN TABİP ODASI

MARDİN SES ŞUBESİ

MARDİN AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]