İSTANBUL; NÖBET GENELGESİNİ TANIMIYORUZ CUMARTESİ GÜNLERİ NÖBETE GİTMİYORUZ 11 ŞUBATTA İŞ BIRAKIYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Birinci Basamakta; dayatma değil toplu sözleşme angarya ve rekabetçi değil güvenceli iş muayenehanecilik değil koruyucu sağlık

            AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (aile asmisbirakiyoruzsağlık merkezi, toplum sağlık merkezi) fazlasıyla nasibini almaktadır.

            Özellikle son dönemlerde aile hekimliği alanında yaşanan ve günlük olarak değişen uygulamalar nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir. Fazla çalışmayı angaryayı esnek kuralsız çalışmayı içerisinde barındıran bu uygulamalara karşın, fedakârca çalışan sağlık emekçileri geleceklerine dair belirsizlikler nedeniyle kaygılarını yüksek sesle ifade etmektedir.

            Bütün bunlara karşı sendikamız SES herkese eşit nitelikli ulaşılabilir ücretsiz ve anadilinde sağlık hizmetini savunmuş bu süreçte koruyucu sağlık hizmetlerinin tasfiyesine ve sağlık emekçilerinin iş güvencesinden yoksun esnek kuralsız çalıştırmasına karşı mücadelenin temel dinamiği olarak mücadeleyi yürütmektedir.

            Birinci basamak kamusal sağlık alanında yaşananları tüm dünyada uygulanan neo liberal politikaların bir parçası olarak ele alıp bütüncül bir yaklaşımla mücadele ettiğimizde bir başarı elde edebiliriz.

            Ülkemizde çalışma yaşamının bir bütün olarak güvencesizleştirilmesi aile hekimliği uygulamasında nasıl yaşanır;

            Güvencesiz gelir ( kişi başına ödeme, negatif performans, değişken ve sürekliliği olmayan nüfus, izinlerde yapılan ücretlerdeki kesinti, sınıflandırılmış aile sağlığı merkezi…)

            Güvencesiz istihdam ( tek taraflı hazırlanmış sözleşme ile çalışma, keyfi cezalandırmalarla ve belirlenen nüfus ve hedefe ulaşamayınca sözleşmenin feshi …)

            Güvencesiz çalışma ( mekân güvencesizliği, sınıflandırılmış aile sağlığı merkezi, esnek mesai uygulaması, çoklu görevler …)

Örgütsüzlük ve parçalanmışlıkla beraber de çalışma yaşamımızdaki güvencesizlik artarak devam etmekte ve etkili bir mücadeleyi de engellemektedir.

            Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olarak uygulanan aile hekimliği modelinin gelip dayandığı yer bugünkü karşılaştığımız tablodur. Bu tablo beklendiği gibi ne çalışanların nede bu hizmetten yararlananların sorunlarını çözmektedir.       

                Bütün bu nedenlerden dolayı sağlıkta dönüşüm programına ve dolayısı ile aile hekimliği uygulamalarına karşı çıktık. Mücadelemiz çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi temelinde sürdü. Sağlıkta dönüşüm denen yıkım programlarının her adımını bu anlayışla değerlendirerek eleştirdik.           

            Sendikamız aile hekimliği uygulaması başta olmak üzere sağlık alanındaki piyasalaştırma ve köleleştirme uygulamalarının bir bütüne karşı olmakla birlikte koruyucu sağlık hizmetinde de yaşanan hak gasplarına karşıda sağlık çalışanlarının ve hizmet alanların hak ve çıkarları için mücadeleyi sürdürmeye devam etmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ( SES) olarak başlıca itirazlarımız;

Eleman değil sağlık emekçisiyiz. Koruyucu sağlık hizmetlerini yok eden sağlığın piyasalaşmasının ilk basamağı olan aile hekimliği uygulaması aynı zamanda da ekip çalışmasını parçalarken özellikle ebe ve hemşirelere eleman denilerek mesleği teknikleştirilmiş itibarsızlaştırılmıştır.

            Kuralsız keyfi esnek çalışma değil güvenceli çalışma istiyoruz. Sağlık çalışanlarını köleleştirmiş esnek ve kuralsız çalışmayı temel çalışma biçimine dönüştürerek her türlü angaryayı keyfi çalışmayı dayatmıştır. Aile hekimliği uygulaması birinci basamağı ASM ve TSM olarak bölerek çalışanlar arasında rekabeti geçici görevlendirme vb angaryaları rutin hale getirmiştir.

       Ayrıca toplum sağlığı merkezi çalışanlarına da sınırsız bir baskının dayatmanın yolunu açmıştır. Ücretler farklılaşmış eşitsizlik ve negatif performans dayatılmıştır. Yine TSM çalışanlarına denetleme adı altında angarya çalışmayı dayatmaktadır.

       29 Nisanda başlayan acil nöbetlere gitmedik

       12 Aralıkta iş bıraktık

       13 Aralıkta taleplerimiz bütçenin nasıl programlandığından bağımsız değildir diyerek KESK ve DİSK in düzenlediği 10 binlerin katıldığı mitinginde Dayatma Değil Toplu Sözleşme Angarya Ve Rekabetçi Değil Güvenceli İş Muayenehanecilik Değil Koruyucu Sağlık pankartlarıyla yer aldık.

       3 Ocakta başlayan Cumartesi nöbetlerine gitmedik. Gitmiyoruz…

       Fazla çalışma angarya genelgesi geri çekilmezse Aile Sağlığı Merkezlerinde

 

       11 Şubat’ta hizmet üretmeyeceğiz.

 

 

 

                                                                   SES İSTANBUL ŞUBELERİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]