TBMM’de İç Güvenlik Yasa Tasarısı olarak tartışılan tasarı; AKP’yi koruma ve kollama niteliğinin yanı sıra uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alırken Anayasaya aykırılıklarıyla da dikkat çekmektedir.

Tasarının görüşmeleri TBMM Genel kurulunda haftaya ertelenmiştir. Bu yasa teklifi   fiilen devam eden OHAL’in yasalaştırılmak istenilmesinden başka bir içerik taşımamaktadır.

Amaç iddia edildiğine göre “iç güvenliğin” güçlendirilmesidir. Oysa aşağıda kısaca sıraladığımız temel başlıklar dikkate alındığında, bunun icguvenlikyasasinahayiraçıkça yükselen toplumsal muhalefete, sendikal örgütlenmelere, hükümet protestolarına ve temel hak ve özgürlükler için yürütülen mücadeleye saldırı amacı taşıdığı görülebilmektedir.

Bunlar açıkça faşist tedbirlerdir. Hükümet ve siyasal iktidar ile özdeşleştirilen “Devlet” in dokunulmazlığını saldırgan bir biçimde pekiştirmek dışında bir hukuksal ya da siyasal değeri bulunmamaktadır.  

Yaklaşık 7 yıl önce de yine kendisine yönelik muhalefetin yükseldiği bir dönemde, Ankara-Ulus’ta meydana gelen patlamayı fırsat bilen AKP iktidarı, sadece birkaç gün içinde polisin yetkilerini artıran yasa değişikliklerini Meclis’ten geçirmiş, polise sokakta istediği kişiyi “durdurma, kimlik sorma, gözaltına alınan ya da hakkında herhangi bir suç nedeniyle soruşturma bulunmasa bile pasaport, ehliyet alma gibi işlemler için emniyete gelenlerin dahi parmak izini alma, fotoğrafını çekme…”  kısaca fişleme ve en vahimi, duraksamadan ateş etme yetkisi veren düzenlemeyi, tepkilere aldırmadan yasalaştırmıştı.

Dönemin başbakanı ve bakanları, sokak eylemlerinde polisin elinin kolunun bağlı olduğunu, polisin elini soğutmamak için bu yasal değişikliğin zorunlu olduğunu savunmuşlardı. Bizler o dönem, yapılan bu yasal değişikliklere itiraz etmiş, polise sokakta yargısız infaz yapma imkânı verildiğini, polis şiddetinin önünün alınamayacağı kaygılarımızı dile getirmiş idik. Maalesef geride kalan 7 yıllık süre, kaygılarımızı haklı çıkardı. Her yıl onlarca kişi, ‘’dur dedim durmadı’’ diye özetlenebilecek gerekçelerle, polis terörünün kurbanı oldu.

Bugün yine AKP’ye yönelik muhalefetin yükseldiği, özellikle Gezi Direnişiyle birlikte sokak muhalefetinin önceki dönemle kıyaslanamayacak ölçüde arttığı bir dönemdeyiz. AKP, yine kendisine yönelik bu muhalefeti bastırmak için polisin yetkilerini artırmak niyetinde. 

Yapılmak istenen değişikliklerin bir kısmının siyasal ve sendikal muhalefetin on yıllardır sürdürdüğü mücadele ile kazandığı, istikrar kazanmış temel hakları ortadan kaldırmaya yöneldiği, bir kısmının ise hükümetin 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında kendisini kurtarmak üzere kişiye özel değiştirdiği yasaların ve uygulamaların daha şiddetli bir biçimde geri getirilmesi amacı taşıdığı görülmektedir.

Tasarı en genel hatlarıyla incelendiğinde görülmektedir ki;

 

Bu teklifin yasalaşması halinde bizi bekleyen;

Kayıt dışı gözaltı, işkence ve polis infazıdır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ortadan kaldırılmasıdır.

Hukuka aykırı sahte kanıtlarla yürütülecek soruşturmalardır.

Sokak infazlarıdır.

Yeni “Devlet Güvenlik Mahkemeleri” dir.

Savunma hakkının ortadan kaldırılmasıdır.

Siyasal iktidarın ve onun emri doğrultusunda hareket eden silahlı kamu görevlilerinin mutlak dokunulmazlığıdır.

Yasa tasarısı; sadece sendikal muhalefetin değil tüm temel anayasal hak ve özgürlükler mücadelesinin tırpanla biçilmesi amacı taşımaktadır.

Kendi devletini yaratma yönünde önemli bir mesafe kaydeden AKP faşist yasalarına bir yenisini ekleyerek kendini koruyacağını zannediyorsa diktatörlerin ve dikta rejimlerin sonlarına bakmalı, bu tür yasa ve uygulamaların sadece kendi sonunu hızlandıracağını görmelidir. Dünyadaki faşist ve baskıcı yönetimlerin iktidarda kalma uğruna bu tür yasalardan medet umduğunu ancak daha fazla acı, kan ve baskılar dışında bir sonucu olmadığını hatırlatmak isteriz. Polis devleti zamanı geldiğinde sahiplerini de yer, daha fazla kan ve gözyaşı ister. Çünkü bunlarla beslenir ve büyür.

Dolaysıyla saldırı yasaları geri çekilmeli ve anti demokratik uygulamalara son verilmelidir.

Emek ve demokrasi güçlerinin bu saldırılara birlikte ve ortak mücadeleyle karşı koyması, saldırıları püskürtmesi AKP’nin pervasızlığını durduracak tek çare ve görev olarak önümüzde durmaktadır.

 

 

                                                                                                                                  Süleyman BAL

                                                                                                                     SES Şube Başkanı

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]