Gün geçmiyor ki sağlıkta bir şiddet haberiyle daha karşılaşmayalım. Sağlık Bakanlığının günü kurtarma adına hükümet etme sorumluluğunu göz ardı ederek “çalışan” ile ” hastanın” karşı karşıya getirildiği; “günü kurtarma ve  popülist uygulamaları” hala gündeminde tutması; sağlıktaki şiddeti dur durak bilmeden giderek arttırıyor. Her gün yeni mağdurlar yaratılıyor. Nitekim bu gece hastanemiz Acil Servisi’nde sağlık emekçisine yönelik bir şiddet olayı yaşanmıştır. Acil çalışanlarından Enes Akfidan isimli hemşire arkadaşımız, hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Takılı serumun çıkarılmasını isteyen hastaya, doktordan gelecek haberin beklenmesi gerektiğini söyleyen sağlık çalışanı, hasta tarafından darp edilmiştir.   Uğradığı saldırıyla yaralanan arkadaşımıza iş göremez raporu verilmiştir. SES olarak yıllardır sağlığın siyasetin arka bahçesi haline gelmesinin sakıncalarını dile getirdik. Bu hasta acaba bu cesareti babasının belediye encümeni olmasından mı almaktadır ?

            Sağlıkta şiddetin temel nedenlerinden biri, sağlık sistemi hatalarının çalışanların sorumluluğu üzerine yıkılması iken, diğer taraftan da ülkede başta hükümet tarafından kışkırtılan şiddet ortamıdır. Şiddet, temel diyalog mekanizmasına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşım, toplumda gerilimi yükseltmektedir. Bu durumdan en çok da sağlık emekçileri nasibini almaktadırlar. Çünkü şimdiye kadar bu tür vakalarda sorumlular ve sorumluğu bulunanlar hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.

            Sağlıkta şiddetin önlenmesinin yöntemi olarak güvenlik önlemlerinin alınmasının çözüm olmadığını hep ifade ettik. Bu olay özelinde de gördük ki maalesef söylediklerimizde yine haklı çıktık. Buradan hükümeti ve Sağlık Bakanını uyarıyoruz. Sorunu çözmek gerekir. Sorunu görmek yerine güvenlik tedbirlerini artırma politikanızın birçok sorunu çözmediği gibi, sorunları içinden çıkılmaz bir duruma dönüştürmüştür. Yürüttüğünüz sağlık politikaları ve çalışanlara bakış açınız şiddeti doğurmaktadır. Topluma ve taleplerine yaklaşımınız ise şiddeti daha da yaymaktadır. Sağlıktaki şiddetin çözümü bellidir. Yönetenler sorumluluklarını bilmeli, sağlık hakkını yok sayan Sağlıkta Dönüşüm politikalarından bir an önce vazgeçmelidirler. Çözüm için ise şiddeti önlemeye yönelik olarak sağlık örgütlerinden gelen görüş ve önerilere açık olmalıdırlar. Vatandaş ve sağlık çalışanları arasında gelişen bu kavga, esas olarak vatandaşın sağlık politikalarına ve uygulamalarına isyanıdır. Bu olayların kurbanı her zamanki gibi sağlık çalışanları olmaktadır.

            Yaşanan bu olayı sağlık çalışanları olarak kınıyoruz.

            Olayla ilgili sorumluları, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

            Eylemimize destek olan Türk Sağlık-Sen yönetimine de teşekkür ederiz.

                                                                                              SES BOLU ŞUBESİ adına                                                                                          Şube Eşbaşkanı Bircan ÖZTOP

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]