EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ

SES EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ   Amaç Madde 1 Genel Merkezin, Şube/Temsilciliklerinin Eğitim Fonundan yararlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.   Dayanak Madde 2  Bu Yönetmelik; SES tüzüğünün   48.  maddesi ve Sendikamız 4-5-6 Mart 2005 Olağan Genel Kurulunda alınan kararına dayanılarak hazırlanmıştır.   Kapsam Madde 3 Bu Yönetmelik sendikamız genel merkezince, şube/temsilcilikler

Devamı »

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER   MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) hukuk bürolarının kuruluş ve işleyişini, büro görevlilerinin sendika ile ilişkilerini, karşılıklı hak ve görevlerini ve sendika üyelerinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda Sendika tarafından onlara yapılacak yardımın kapsamını

Devamı »

GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

SES GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ   AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı SES üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile mağdur olmaları halinde, kendilerine yardımcı olunması ile grev halinde ücretlerinin ödenmesini sağlamaktır.   KAPSAM: MADDE 2- Bu yönetmelik SES üyeleri, işyeri temsilcileri ile her kademedeki organlarda bulunan yöneticileri kapsar.  

Devamı »

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ     DAYANAK VE KAPSAM MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gereken kurallar ile işyeri temsilciliği,  il ve ilçe temsilciliği, şube ve merkez yetkisine sahip olan organların örgütlenme, işleyiş ve

Devamı »

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Merkez, Şube ve  il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.   KAPSAM MADDE 2: Bu yönetmelik SES Merkez, Şube ve İl temsilciliklerinde yürütülen bütçe, gelir-gider, harcama, mal ve hizmet alım-satımı ile ilgili

Devamı »

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ                                                               AMAÇ: MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, SES Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu cezalara itirazı ve yargı yoluna başvurulmasını düzenlemektir.   KAPSAM: MADDE 2: Bu yönetmeliğin düzenlediği disiplin kurulları ve kapsadığı örgütlülük alanı

Devamı »

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ   Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, Ses Merkez, şube, temsilcilik yönetim kurullarının ve sendika işleyişlerinin, gelir ve giderlerinin, bunlara ilişkin işlemlerin  kanun,tüzük,genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı yönünden, denetleme kurulları  tarafından yapılacak idari ve mali denetimin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.   Denetleme

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content