EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ

SES EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ   Amaç Madde 1 Genel Merkezin, Şube/Temsilciliklerinin Eğitim Fonundan yararlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.   Dayanak Madde 2  Bu Yönetmelik; SES tüzüğünün   48.  maddesi ve Sendikamız

Devamı »

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER   MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) hukuk bürolarının kuruluş ve işleyişini, büro görevlilerinin

Devamı »

GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

SES GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ   AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı SES üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile mağdur olmaları halinde, kendilerine yardımcı olunması ile grev halinde ücretlerinin

Devamı »

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ     DAYANAK VE KAPSAM MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili

Devamı »

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Merkez, Şube ve  il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.   KAPSAM

Devamı »

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ                                                               AMAÇ: MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, SES Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu

Devamı »

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ   Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, Ses Merkez, şube, temsilcilik yönetim kurullarının ve sendika işleyişlerinin, gelir ve giderlerinin, bunlara ilişkin işlemlerin  kanun,tüzük,genel kurul kararlarına

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]