2022

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi işleminin iptali istemiyle sendikamız tarafından açılan ve 28 Nisan’da Danıştay’da görülecek dava öncesinde bugün genel merkezimizde basın toplantısı düzenledik. KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Korkmaz, KESK’li kadınlar ve İHD’li kadınların katıldığı basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Genel Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli şöyle konuştu: “20 Mart 2021

Devamı »
Genel Merkezden

Maltepe’den Seslendik: İstanbul Sözleşmesi’nden Değil Önümüzden Çekilin!

120’nin üzerinde kadın ve LGBTİi+ örgütünün çağrısıyla “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” şiarıyla 19 Haziran tarihinde İstanbul Maltepe miting alanında bütün illerden kadınlar “haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek bir araya geldi. Konfederasyonumuz KESK’in de çağrıcıları arasında bulunduğu mitinge KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy Tekdemir, Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, Genel Kadın Sekreterimiz

Devamı »
Genel Merkezden

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İçin Danıştay’a Dava Açtık

İstanbul Sözleşmesi; kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyetinden dolayı şiddete maruz kalmasını önlemeyi, şiddete maruz kalanların korunması ve şiddet uygulayanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir. Sendikamız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı

Devamı »
Haberler

Kadınlar Eylemlerine Devam Ediyor: İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal kararının yok hükmünde olduğunu haykıran kadınlar “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz” diyerek alanlara çıkmaya devam ediyor. Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar ile KESK’li kadınların da katıldığı eylemlerin yanı sıra sağlık emek ve meslek örgütleri de “İstanbul Sözleşmesi bizim” açıklamaları yaptı.    

Devamı »
Skip to content