Genel Merkezden

SES’li Aile Hekimlerinden ASM Emekçileri Açıklaması

Birinci Basamak Komisyonumuzun yaptığı toplantı sonrasında üyemiz olan aile hekimleri tarafından kaleme alınan ali sağlığı merkezlerinde (ASM) ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarına ilişkin

Devamı »