Genel Merkezden

Ekonomik ve Özlük Haklarımız İçin, Halkın Sağlık Hakkı İçin G(ö)REV’deydik!

Sağlık emekçileri sendikamız ile sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla sağlık emekçilerinin hakları ve halkın sağlık hakkı için bugün (8 Şubat 2022 Salı) tam gün “G(ö)REV’deyiz” diyerek iş bıraktı. 24 Ocak’tan itibaren iş yerlerinde bildiri dağıtarak, 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında iş yerlerimizde sağlıkta şiddetin son bulması, 112 ve birinci

Devamı »
2022

Halkımıza ve Sağlık Emekçilerine Çağrımızdır

Bugün gelinen aşamada tüm sağlık emekçileri ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan düşük aylık gelir nedeniyle zor durumdadır. Hepsi birden ‘Geçinemiyoruz’ demektedir. Ödediğimiz yüklü vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım için ilave ücretler, aylar sonrasına verilen

Devamı »