Aralık ayı enflasyon rakamını %2.93 olarak açıklayan iktidar TÜİK eliyle gerçek enflasyon rakamlarını en az %25 oranında aşağıya çekmiş,

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bir kez daha “toplu sözleşme,” denilen safalet ücretine yetkili sendika tarafından mahkûm edilmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçisine yansıyan toplu sözleşme zammı %15’dir. Geriye kalan enflasyon farkıdır. Kamuoyuna yansıtılan “memurun” %50 zam alması tamamen aldatmacadır. “enflasyon farkı” zam değildir! 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zararın telafi edilmesidir. Ki enflasyon rakamları da kasıtlı olarak düşük gösterilerek milyonlarca memur ve emekli mağdur edilmektedir. Olması gereken toplu sözleşme döneminde beklenen enflasyon ve refah payı da eklenerek zam oranlarının belirlenmesidir.

Bir sağlık ve sosyal hizmet emekçisi emekli olduğunda aylık olarak eline geçen rakam çalışırken aldığının ancak yarısı kadardır. Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan işkolumuzda çalışan emekçiler yoğun ve stresli çalışma koşulları, fazla mesailer vb yüzünden yıpranmaktadır. Ancak düşük ücretler nedeniyle emekli olamamaktadırlar. Memur maaş zamları kadar alınan tüm ücretlerin emekliliğe yansıtılması temel mücadele başlıklarımızdan olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle iktidara çağrımız;

  • Kamuoyunu aldatan memur maaşlarına yüzde 50 zam verdik söylemlerinden vazgeçin. Verilen zam oranı yetkilendirdiğiniz sendika ile toplu sözleşme masasında imzaladığınız yüzde 15’tir.
  • Çalışırken çeşitli isimler adı altında aldığımız (teşvik, döner sermaye, ilave maaş zammı, nöbet vb) tüm ücretlerin emekliliğe yansıyacak şekilde temel maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Başlangıç olarak daha önce verilen 8 bin TL’lilk ilave ek zammın bir an önce temel ücrete yansıtılmasını talep ediyoruz.
  • Bugün yoksulluk sınırı 50 bin TL’yi aşmış durumdadır. Bu nedenle emekliliğe yansıyacak ek zamla birlikte maaşların yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz.

İşkolumuz emekçilerine de çağrıda bulunmak istiyoruz.

  • Toplu sözleşme masalarında bizleri  7 dönemdir imzaladıkları toplu sözleşmeler ile sefalet ücretlerine mahkum eden yetkilendirilmiş sendikamsı yapıların sözlerini yerine getirmelerini beklemek yerine, mücadele saflarında birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]