6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu resmi rakamlarla 448 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Kimileri ise halen kayıp. Sağlık emekçilerinin çalıştıkları hastanelerinin kimi yıkıldı, kimi az hasarlı, kimisi de kullanılamaz durumda.  Depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Sağlık emekçileri, deprem sonrası yaslarını bile yaşayamadan görevlerine devam ettiler. Şimdi ise deprem sonrası yeni bir yaşam oluşturmak ve kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Bu nedenle depremin hasarının çok ciddi boyutlarda olduğu illerden diğer illere yoğun bir göç oldu ve bu göç devam ediyor.

Deprem sonrasında üyelerimizden “kendilerinin de depremzede oldukları, güvenli iş yerlerinde çalışmak istemelerinin en doğal hakları olduğu ve ayrımcılığa uğradıkları yönünde çok sayıda başvuru almaktayız. Bu haklı başvurular da göstermektedir ki üniversite hastanelerinde çalışırken, evi yıkılan, eşini, çocuklarını,  yakınlarını ve iş arkadaşlarını kaybeden ve kendilerini orada güvende hissetmeyen sağlık emekçilerinin tayin haklarına yönelik acil bir düzenleme yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koşullu da olsa depremzede kamu emekçileri için tayin yolu açıldı. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri de depremzede olmalarına rağmen ilgili mevzuatları gereğince tayin isteme hakları bile bulunmamaktadır.

Deprem bölgesinde üniversite hastanelerinde çalışmakta olan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tayin taleplerinin karşılanması sağlık emekçilerinin sağlığı için bir zorunluluktur. Kendisini güvende hissetmeyen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerden kendi sağlıklarını yok sayarak ve aile bütünlükleri bozulmuş şekilde nitelikli hizmet sunumu da beklenemez.

Deprem bölgesindeki hastanelerde çalışanların diğer illerdeki üniversite hastanelerinde görevlendirilmelerinin veya kurumlar arası naklen geçiş olanağı sağlanarak Sağlık Bakanlığı kadrosuna alınmaları ve talep ettikleri illere nakilleri gerekmektedir.

Üniversite hastanelerinin tamamı bugün eksik kadro ile sağlık hizmeti sunmaktadır. Her toplu sözleşme döneminde taleplerimiz arasında yer almasına rağmen üniversite hastanelerinde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle personel sayısının yetersiz olması ve az sayıda sağlık emek gücüyle çok iş ortaya çıkarılması nedeniyle bu talep her seferinde karşılanmamıştır. Deprem sonrasında Antalya, Ankara, Mersin başta olmak üzere pek çok ilin göç aldığı, göç alan illerin hasta yükü artarken göç veren deprem bölgelerinin hasta yükünün azaldığı değerlendirildiğinde göç alan illerdeki sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısının arttırılması hem sağlık emekçilerinin sağlığı hem nitelikli sağlık hizmeti sunumu için zorunluluktur.

Sağlık Bakanlığına kadro geçişlerinin açılması, göç alan illerdeki üniversite hastanelerine tayin olanaklarının yaratılması gibi her türlü tedbirle üniversite hastanesinde çalışan depremden etkilenen sağlık emekçilerinin daha fazla yıpratılmaması çağrımız ilgili kurumlarca dikkate alınmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27.02.2023

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]