Zonguldak Şubemiz, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde çalışan üyemiz Hemşire Duygu Güneş’in hastane müdürü ve hastane çalışanı tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğramasına tepki gösterdi.

Basın toplantısı düzenleyen Zonguldak Şubemiz adına açıklama yapan Şube Eş Başkanımız Aytekin Aygün şöyle konuştu: “Bugün burada, artan şiddet kültürünün nerelere kadar uzandığını konuşmak için toplandık. Bugün burada kamusal alandaki eril tahakkümün çalışma alanlarımızı nasıl terörize ettiğini konuşmak için toplandık. Somut ve acı bir örnek olarak hemşire arkadaşımız Duygu Güneş’in maruz bırakıldığı şiddeti, basın ve kamuoyuyla paylaşmak için toplandık. Sağlıkta önlenmeyen ve her geçen gün artarak devam eden şiddetin bir uzantısı olarak, hiçbirimiz güvende değiliz. İş yerlerimizde uğradığımız yıldırma ve psikolojik şiddeti reddederken bir üyemizin Hastane Müdürü ile yanındaki başka bir çalışan tarafından darp edildiğini öğrenmek sabrımızı taşıran son damla olmuştur. Hemşire Duygu Güneş’e yapılan, özelde tüm hayvan dostlarına ve kadınlara, genelde ise tüm sağlık emekçilerine yapılmıştır. Sağlık sisteminin tüm eksiklerine rağmen yürütülen sağlık hizmetleri sağlık emekçilerinin özveri ve çabasının bir ürünüdür. Basına yansıyan ve yansımayan sağlıkta şiddet vakalarının tamamı sağlıkçıları bir araya getirmektedir ve elbette onları şiddete karşı topyekün bir mücadeleye itmektedir. Sağlık emekçileri hangi şartta olursa olsun şiddetin uygulayıcısı ya da destekçisi olamaz, olmamalıdır. Fakat yaşanan olay gösteriyor ki hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan onu darp etmekte sakınca görmeyenler, bu gücü “müdür” ve “erkek” olmaktan almış ve gösterdiği şiddette bir beis görmemiştir. Yaratılan şiddetin tüm hastanenin havasını zehirleyeceği ortadadır. Bizler, sağlıkçı arkadaşlarımızın güvenliği ve iş barışı için şiddet faillerinin çalışma ortamından uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. İş yerlerimizde şiddetsiz ve sağlıklı bir çalışma ortamının kurulması için, şiddete karşı çıkan tüm örgütlerin, herkesin karşı tavırlarını ortaya koymaları gerektiğini düşünüyoruz. Birimize gösterilen şiddet hepimize gösterilmiştir. Bugün bir hemşirenin elinin üstüne kapatılan kapı yarın hepimizin yüzüne kapatılacaktır. Bugün bir hemşirenin kollarını sıkıp morartan eller yarın hepimizin soluğunu kesecektir. Ve bugün sessiz kalınan, reddedilmeyen, görmezden gelinen şiddet yarın her yerde meşrulaşacaktır. Sağlık bir ekip işidir ve bu ekibin doktorundan başhekimine, hemşiresinden temizlik görevlisine herkes şiddete karşı dayanışma içerisinde olmak zorundadır. Sağlık emekçisi, aldığı görev ve sorumluluğu kişisel hezeyan ve kaprislerle sürdüren yöneticilerin kuklası değildir. İstediğine ulaşamayınca hemşire bir kadını darp etmekten geri durmayan, şiddeti, sağlık alanında çalışmasına rağmen meşrulaştıran yöneticinin acilen görevden alınması gerekmektedir. Uygulayıcısı kim olursa olsun, şiddetin ifşa edilmesi sürecinde alacağımız tavrın şiddeti durdurmaya yarayacağını biliyoruz. Ancak ses çıkararak, reddederek engellenebileceğinin farkındayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, omuz omuza mücadeleyi sürdürüyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha söyleyerek sağlık alanının her hücresinden sökülüp atılana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Adli süreç başlatılmış olup sendikamız hemşire arkadaşımızın yanındadır ve sürecin takipçisi olacaktır.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]