İstanbul Bakırköy Şubemiz, Selimpaşa Diş Tedavi ve Protez Merkezi’nde çalışan sağlık emekçileri arasında ayrım yapılmasını protesto etti.

Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde eylem yapan Şubemiz adına ortak açıklamayı yapan İstanbul Bakırköy Şube Eş Başkanımız Nezahat Altınsoy Özen şöyle konuştu: “Selimpaşa Diş Tedavi ve Protez Merkezi’nde, sağlık çalışanlarının mesai takibinin yapılması konusunda hekimler ve diğer sağlık emekçilerinin mesai başlangıcında imza föylerinin kaldırılma saatlerinde farklılıklar olduğu izlenmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda meslek ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların mesai saatleri ortak olarak belirlenmesine rağmen bu şekilde ayrım yapılması iş barışını bozmaktadır. Ayrıca, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerek kamu gerekse özel sektördeki tüm çalışanların çalışma düzenine yönelik düzenlenmiştir. Anayasa’da yer alan dinlenme hakkının iş yoğunluğu gözetilerek tüm çalışanlara eşit şekilde sağlanması ve ara dinlenme saatlerinin herkese açık ve aleni şekilde ilanı ile bu konuda yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi beklenmektedir. Bu şekilde emekçiler de dinlenme saatleri konusunda herhangi bir kafa karışıklığı yaşanmaksızın, yöneticiler ile karşı karşıya gelmeyecektir. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine de insan sağlığını önceleyen çalışanlar olarak gereken saygı ve değerin gösterilmesi işimizi daha motive bir şekilde yapmamızı sağlayacaktır. Biz sağlık emekçileri olarak çalışma yerlerimizdeki iş barışının sağlanması ve eşitlik gözetilerek hareket edilmesini ve bu konuda idarecilerden duyarlı olmalarını beklemekteyiz. İdarecilerin de çalışma saatleri konusunda yaşanabilecek olumsuzluklarda insani değerleri ön plana çıkaran ve motivasyonu arttırıcı şekilde tutum sergilemesi bizler için anlamlı olacaktır.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]