Antalya Şubemiz: İdareciler Yandaş Sendika Yetkilisi Gibi Hareket Ediyor! Mobbinge, Baskıya Usulsüz Yer Değiştirmelere SES’siz Kalmıyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Antalya Şubemiz, Kaş Devlet Hastanesi’nde üyelerimizin istekleri dışında yerlerinin değiştirilmesine, üyelerimize yönelik baskı ve mobbinge tepki gösterdi.

Şube binamızda yapılan açıklamada Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Antalya Şube Eş Başkanımız Şükran İçöz şöyle konuştu: “Geride bıraktığımız Toplu İş Sözleşmesi süreci kapalı kapılar ardında Cumhur ittifakının arka bahçesi konumundaki iki konfederasyon Memur-Sen, onun ortağı Kamu Sen ve hükümet eli ile sefalet ücretine mahkum edildiğimiz bir süreç olarak geride kaldı. TİS sürecinde kamu emekçilerinin taleplerinin karşılanmaması ve çözümsüzlüğe bırakılması milyonlarca kamu emekçisini hayal kırıklığına uğrattı. Yıllardır bir formalitenin yerine getirilmesinden öte bir anlam taşımayan bu sözleşmeler, biz kamu emekçileri için bırakın kazanımı, fiili meşru mücadele ile kazandıklarımızın masalarda bırakıldığı, gasp edildiği süreçlere dönüşmüştür. Ve yine yıllardır yaşadığımız senaryo tekrar etmiş, hiçbir temel sorunumuza çözüm üretmeyen, bizleri sefalete mahkum eden mutabakat üzerinden başarı hikayeleri anlatılmıştır. Bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyon %61’i aşmışken; gözümüzü her gün yeni zamlara açarken, yılların mücadelesi ile kazandığımız haklarımız bir bir masada teslim ediliyorken bu masallara karnımız tok diyen kamu emekçileri, yandaş sendikaların hükümetin tüm taleplerine tereddütsüz ve tartışmasız bir şekilde imza atmalarını kabul etmemiş ve TİS sonrası binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yandaş sendikalardan istifa etmeye başlamıştır. Yandaş sendikalardan istifa eden kamu emekçileri; yıllardır birikmiş sorunlarını çözebilecek tek güç olan konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES’e üye olmaya başlamışlardır. İş yerlerinde kamu emekçilerinin sorularına yanıt veremeyen üye kaybını engelleyemeyen yandaş sendika ve onun yetkilileri sorunun çözümünü de kendilerince sendikalarımıza geçmek isteyen emekçileri tehdit etmekte, mobbing ve baskı uygulamakta ve usulsüz şekilde yerlerini değiştirmekte bulmuştur. Son zamanlarda çoğunu kendilerinin tayin ettiği ve sendikal çalışmalarını dolaylı yollardan yürüttükleri her düzeydeki sağlık yöneticileri eliyle de bazı gayri ahlaki eylem ve tutumlarına hız verdiler. Yandaş sendikadan istifa edip sendikalarımıza geçmek isteyen kamu emekçilerini “senin için iyi olmaz, başına iş gelir, görev yerin değişmek zorunda kalır, istediğin şeyi yapmayız” gibi tehditlerle engellemeye çalışmaktalar. Mobbingin baskının tavan yaptığı hukuk ve adalet kavramlarının yok olduğu kurumlarımızda zorla üye yapılanlar korkudan ve başına geleceklerden dolayı dün olduğu gibi bugün de sesini çıkarmakta çekimser kalmaktalar. Değerli basın emekçileri; Yukarıda bahsettiğimiz baskıların son örneği Kaş Devlet Hastanesinde yaşanmaktadır. TİS ardından sağlık emekçileri yandaş sendikadan istifa ederek sendikamıza katılmaya başlamış yaklaşan yetki sürecinde yandaş sendika Sağlık – Sen’den yetkiyi alacak üye sayısına yaklaşmıştır. Bu durum yandaş sendikadan çok yandaş sendika yetkilisi gibi hareket eden idarecilerde korkuya yol açmış üyelerimize dönük mobbing, baskı artmış, üyelerimizin çoğunun yerleri usulsüz şekilde değiştirilmiştir, hastanede yerleri değişen personelin tamamı sendikamızın üyeleridir. İdare desteğini arkasına alan Sağlık–Sen iş yeri temsilcisi de üyelerimize sendika değiştirdiği için baskı kurmaya çalışmaktadır. Yaşanan sorunların çözümü için 6 Nisan günü hastane başhekimi ve sağlık bakım hizmetleri müdürü ile görüşmeler yapılmış sorunların çözüleceği tarafımıza iletilmişken, üyelerimize dönük usulsüz yer değiştirmelere, tehdit ve hakaretlere devam edilmiştir. Tüm bu yaşananların sendika üye sayılarının tespit edileceği yetki sürecine yakın yapılması tesadüf değildir. Sağlık–Sen ve onun temsilcisi gibi davranan idarecileri yetkiyi kaybetme korkusunun sardığı anlaşılmaktadır. Sendikamıza üye olmak isteyen kamu emekçilerini tehdit edenlere, zorbalık yapanlara TCK’nın 118. maddesinde belirtilen “ Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü hatırlatıyoruz. Zorla ve baskıyla üye yapan ve yaptıranlara çağrımızdır: Kamu faaliyetlerinin eşitlik, liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda egemen olan güvenin ve inancın sarsılmaması gerekmektedir. Kamu görevinde kamu idaresi düzenli, etkin, dürüst ve tarafsız biçimde hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde hukuka aykırılık oluşur. Yandaş sendika ve onun yeni ortağı ne yaparsa yapsın artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Geride kalan 6 TİS boyunca kamu emekçilerine vaat edilenlerin hiçbiri TİS’de imza altına alınmamış her seferinde AKP iktidarı ne verirse onunla yetinilmiştir. Artık kamu emekçileri sizin anlattığınız masallara kanmamaktadır. Ne kadar tehdit ederseniz edin sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bir olmak, birlik olmak ve bu gücümüzle geleceği değiştirmek için sendikamızda örgütlenmeye devam edecektir. Buradan bir kere daha Kaş Devlet Hastanesi Başhekimine ve tüm yetkili sendika temsilcilerine sesleniyoruz; üyelerimize uyguladığınız mobbinge, baskıya ve usulsüz yer değiştirmelere SES’siz kalmayacağız. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları için, sendikal faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri aşmak için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini antidemokratik uygulamalara karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]