Amed Şubemiz mobbing ve usulsüz yer değişikliklerine karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

KESK Amed Şubeler Platformu’nun da destek verdiği eylemde açıklama yapan Amed Şube Eş Başkanımız Şiyar Güldiken şöyle konuştu: “Sosyal hizmetler kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlere ayrımsız şekilde ücretsiz, eşit, nitelikli, kamusal ve anadilinde hizmet sağlaması gereken bir alandır. Sendikamızın ve sendika üyelerimizin esas aldığı sosyal hizmet politikası da tüm demokratik hukuk devletlerinde uygulanan evrensel insan haklarını yücelterek ayrımsız, eşit ve demokratik hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bundan önce de kurumdaki usulsüzlük, mobbing, hukuksuz yer değişiklikleri, kadın çalışanlara yönelik taciz, hizmet alan koruma ve bakım altındaki çocukların mahremiyetini hiçe sayan yaklaşımlara ilişkin uygulama ve iddiaları birçok defa dile getirdik ve kamuoyu ile de paylaştık. SES Amed Şubesi olarak 55 gün önce kurumdaki sorunlara ilişkin eleştiri ve çözüm önerilerimizi görüşmek üzere İl Müdürü Muzaffer Akçam’dan Temsilcimiz aracılığı ile talep ettiğimiz randevuya geri dönülmedi ve sürekli oyalama yapıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında İl Müdürünün görüşme talebimize olumlu yaklaşmamasının; kurumdaki yolsuzluklar, hukuksuzlar, çalışan kadınlara yönelik tacizler ve usulsüz yer değişikliklerini devam ettirme niyetinde olduğunu ifade etmiştik. Ve yanılmadık! Geçen hafta il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında 80 civarı çalışanın yeri değiştirildi ve yeri değiştirilen her 10 çalışandan en az 7 sinin yer değiştirme talebi yok. Hatta şu kuruluş hariç neresi olursa kabulümdür diyen çalışan, istemediği tek yer olan kuruluşa görevlendirilmiştir. Ulaşım olanakları açısından dezavantajlı bir yerde bulunan Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurduna yaklaşık 5 ay önce görevlendirilmesinin yapılması için talepte bulunan bir çalışanın halen bu talebi karşılanmamış aksine hiçbir talebi olmayan çalışanlar adı geçen kuruluşa görevlendirilmiştir. İl Müdürü ve ekibinin, kurumu yönetemediği açıktır. Kurum içindeki Taht kavgalarına çalışanları alet etmek istemektedirler. Halen birçok usulsüz ve hukuksuz işlem yapılmaktadır. Kurumda çalışanlar arası iş barışından bahsetmek mümkün değildir. İl Müdürü, 657 sayılı devlet memurları kanunu atama durumlarında tarif edilen “aile bütünlüğü” ilkesini dahi hiçe sayarak çalışanların yerlerini değiştirmektedir oysa bu bakanlığın kuruluş gerekçesi ve isminde “Aile” vardır. Değerli Basın Emekçileri, *Halen bazı kuruluşlarda, Engelli yurttaşların daha rahat bir şekilde hizmet alabilmesi mümkün olmayıp Erişilebilirlik yasası açıkça ihlal edilmektedir. *Kurumdaki kadınlara yönelik taciz ve ahlaksız söylem iddialarına dair etkin bir soruşturma açılmamakta veya sümen altı edilmektedir. *Kurumda yıllardır devam eden beş-on kişinin taht kavgaları yüzünden, çalışanlar arasında iş barışı bozulmuştur. Yapılan usulsüz yer değiştirmelerin bir kısmı açıkça intikam amaçlıdır. Kurumda koruma/bakım altında ve devlet güvencesinde olan kız çocuklarının dolapları, bizzat il müdürü tarafından izinsiz bir şekilde kontrol edilerek kişi mahremiyetini ihlal suçu işlenmekte; çalışanlar, rol/model oldukları çocuklar önünde rencide edilmekte ve hakarete uğramaktadır. Sizler aracılığıyla konunun muhataplarına ve sorumlularına soruyoruz: Kurum çalışanı kadınlara yönelik taciz ve ahlaksız söylemlerde bulunanlara yönelik yapılan iş ve işlemlerin akıbeti nedir? Kuruma ait malzemeleri usulsüz bir şekilde satanlar hakkında bir soruşturma açılmış mıdır, açılmışsa akıbeti nedir? Yapılan yer değişiklikleri ve vekâleten görevlendirmeler, hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Defalarca yazılı ve sözlü olarak yer değişikliği talepleri olmasına rağmen bu taleplerin karşılanmaması, aksine rızası dışında yapılan görevlendirmelerin kriterleri nelerdir? Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Diyarbakır Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bu iddiaları aydınlatmak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere göreve çağırıyor, bir an önce bu sorunların çözülmesini talep ediyor, hizmet veren emekçilerin ve hizmet alanların hakkını her zaman savunacağımızı, konunun takipçisi olacağımızı, bizi muhatap alıncaya kadar mücadeleyi yükselteceğimizi belirtiyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]