Genel Merkezden

Sabit Ek Ödeme İle İlgili Teklif Verilmesi İçin Milletvekillerine Yazı Gönderdik

TBMM gündeminde bulunan 287 sıra sayılı kanun teklifi görüşmelerinde 1 Aralık 2021 Çarşamba günü tabip ve diş tabipleri ile ilgili sabit ek ödemelerinde ve emekli aylıklarında artış ile ilgili düzenleme ile ilgili milletvekilleri ile görüşülerek ekteki teklifin gündeme getirilmesini ve kabulü için çalışma yürütmekteyiz. Tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin en

Devamı »
Genel Merkezden

İş Yerlerimizden Haykırdık: Sağlık Ekibinin Her Bireyi İçin Haklarımızı Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında ayrım yapılmadan maaşların yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması ve 3600-7200 arası ek göstergenin uygulanması talepleriyle bugün iş yerlerimizde eylemdeydik. İllere yapılan eylemlerde okunan basın açıklaması metni aşağıdadır: 1 Aralık 2021 günü AKP Grup Toplantısında yapılan konuşmalar ve Sağlık Bakanlığı sözlü açıklamalarından sonra akşam saatlerinde TBMM

Devamı »
Genel Merkez Açıklamaları

SAĞLIK EMEKÇİLERİ ARASINDAKİ İŞ BARIŞINI BOZAN YASAYI KABUL ETMİYORUZ

Dün TBMM’de kabul edilen yasa ile adeta sağlık hizmeti ekip hizmeti olmaktan çıkarılmış ve sağlık emekçileri arasındaki iş barışı daha da bozulmuştur. Dünden beri TBMM’de siyasi partiler ile yaptığımız görüşmeler, yaptığımız basın açıklamaları, sosyal medya etkinlikleri ile tüm işkolu emekçileri için adil bir düzenleme yapılması için çaba içinde olduk. Sağlık

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]