Dün TBMM’de kabul edilen yasa ile adeta sağlık hizmeti ekip hizmeti olmaktan çıkarılmış ve sağlık emekçileri arasındaki iş barışı daha da bozulmuştur. Dünden beri TBMM’de siyasi partiler ile yaptığımız görüşmeler, yaptığımız basın açıklamaları, sosyal medya etkinlikleri ile tüm işkolu emekçileri için adil bir düzenleme yapılması için çaba içinde olduk. Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Ekip arasında ayrımcılık yapmayın dedik. Ancak hükümet taleplerimize kulaklarını tıkadı.

Bu durumu protesto etmek ve temel taleplerimiz arasında yer alan;

  • Döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret
  • 3600-7200 ek gösterge
  • COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması
  • Yıpranma Payı

Taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için;

  • 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 11:00-13:30 saatleri arası iş yavaşlatma eylemi yapılarak kurumlarımızın önlerinde, bahçelerinde bir araya gelip sözümüzü hep birlikte kuruyoruz.
  • 6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz.

Bu eylemi işkolumuzdaki emek ve meslek örgütleri ile ortaklaştırmak istiyoruz. İşkolu emekçilerinin talebi örgütlü tüm yapıların birlikte hareket ederek sonuç alıcı eylem ve etkinlikler yapmasıdır.

Bugün itibari ile sosyal medyada dolaşan haberlere göre Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN de iş bırakma kararı almıştır. Buradan Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN başta olmak üzere sağlık alanında işkolunda örgütlü tüm emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunuyoruz. Bir sendika iş bırakırken diğer sendikanın üyelerinin çalışması GREV kırıcılıktır. Hiç kimse GREV kırıcı olmasın. Emekçilerin hakları için birlikte hareket edelim. Gün tabandan gelen sesi dinleme ve cevap olma günüdür. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak işkolu emekçileri için kazanım elde etme günüdür.

Biz SES olarak; emekçilerin kazanım elde etmesi için her türlü eylem/etkinlikte tüm örgütler ile ortaklaşmaya hazırız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]