Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası ve Dev Sağlık-İş: Sağlık Bakanlığı’nı Sayıştay Raporları Kapsamında Standartlara Uygun Olmayan Hastanelerde Gerekli Önlemleri Almaya Çağırıyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş tarafından yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 Sayıştay Raporlarında”, yapılan şehir hastanelerinde sağlık çalışanlarının sağlığı kapsamında tespit edilen sorunlar;

*Şehir hastanelerinde görüntüleme hizmeti kapsamında getirilen bazı tıbbi cihazlar için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan gerekli lisansların alınmadığı tespit edilmiştir.

*Bazı şehir hastanelerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında alması gereken izin, ruhsat, lisans vb. belgelerin alınmadığı tespit edilmiştir.

“2020 Sayıştay Raporlarında” anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen hastanelerde sağlık çalışanlarının sağlığı kapsamında tespit edilen sorunlar;

*Yapım işlerinde şartname ve projesine uygun olmayan imalatların gerçekleşmesi kapsamında yerinde yapılan denetimlerde “Röntgen odalarında kurşun kaplaması” kapsamında eksiklikler belirtilmiştir. Raporda “ Röntgen odalarının kurşun kaplanması imalatı için idare; kurşun kaplama işlemi yapılmadan önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna mahal ve mahalde kullanılacak cihazların özellikleri iletilerek Kurumdan alınan bilgiye göre işlem yapıldığını belirtmiştir. Söz konusu işin projesinde röntgen odalarında ön görülen kurşun kaplama imalatının yerinde daha ince yapıldığı tespit edilmiştir”

*Sayıştay tarafından, yapılan hastanelerde yapım dönemindeki yangın yönetmeliği gibi yönetmelik hükümlere aykırı imalatlar yapıldığı tespit edilmiştir,

*Hastane yapımında 2010 yılında yayınlanan “Türkiye Sağlık Yapılarının Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’na” aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir,

Sağlık tesisleri yapım projelerinde sağlık çalışanlarının sağlığı öncelikli olarak görülmelidir. Eksiklikler tamamlanmadan açılan hastaneler sağlık çalışanlarının sağlığına zarar vermektedir. Hastaneler aciliyet ve sanatsal güzelliği vurgusuyla uygunsuz şartlarına rağmen hizmete girmemelidir.  Sağlık çalışanlarının sağlığı gözetilmeden yapılan hiç bir uygulama ya da işlemi kabul etmiyoruz.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]