İstanbul Aile Hekimliği Platformu kuruldu. İçinde İstanbul şubelerimizin de olduğu platform, kuruluşunu ve 7 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştireceği iş bırakma eylemi ile miting kararını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüm dünyada iki yıla yakın süredir pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları el üstünde tutulurken, alkışlanırken maalesef ülkemizde  aile hekimliği çalışanları için alkışla başlayan bu süreç 30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile cezalandırılarak devam etmektedir.  Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda  tamamına yakını Aile Hekimliği çalışanlarının aleyhine. Örnek olarak;

– Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı! Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. 50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

– Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz. Her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor.

– Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda  iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor.

– İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor, hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor.

– Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltılıyor.

– Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle %10 a varan gelir kaybına uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik.

Bunlarla birlikte aile hekimliğinin 11 yıllık sürecinde aile hekimliği çalışanları hem özlük hakları hem elde edilen gelir konusunda maalesef hep geriye gitmiştir. Sürekli eklenen görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır. Kamu dışından gelip sözleşme imzalayan arkadaşlarımızın birçok özlük hakkı yok sayılmakta, kıdem tazminatları verilmemekte ve aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımıza hiçbir şekilde yer değişikliği hakkı verilmemektedir.  Verileceği belirtilen ek ödemeler konusunda da yine kamuoyuna herkese verildiği algısı yapılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak ek ödemelerin Aile Hekimliği Çalışanlarına ödenmemesi için bakanlığımız elinden geleni yapmıştır.

İşte biz tüm bu nedenlerden dolayı bu haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ne olan tepkimizi daha güçlü gösterebilmek için birlik olduk ve İstanbul Aile Hekimliği Platformu’nu kurduk. Platformumuzda

-Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

-Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

-Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası)

-İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)

-Tüm Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – Att – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED)

-İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu(İTO)

-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri (SES)

-Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul Şubeleri (Türk Sağlık-Sen)

-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi (TAHUD)

yer almaktadır.  Platform olarak ortak talebimiz ceza yönetmeliğinin geri çekilmesidir. Bu haklı mücadelemizin bir aşaması olarak 7 Ekim 2021 tarihinde iş bırakacağımızı ve aynı gün saat 12:00’da Yenikapı miting alanında toplanacağımızı bildiriyor, geri adım atılana kadar da mücadelemizin devam edeceğini yetkililere ve tüm kamuoyuna deklare ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]